Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Depot

 

Avlevering av arkivmateriale

Arkiv i IKA sitt depot

Depot

Her vil ein finne informasjon om avlevering/deponering av arkivmateriale til depot, samt korleis ein kan nytte materiale som bilr oppbevart av IKA Møre og Romsdal.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]