Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Katalog over elektronisk arkivmateriale

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Katalog over elektronisk arkivmateriale

Katalog over elektronisk arkivmateriale

IKA har i samarbeid med IKA Hordaland lagt ut en søkbar katalog over elektronisk arkivmateriale. Katalogen inneholder informasjon om arkivskaper, system som er avlevert og teknisk informasjon om de dataene som er arkivert fra det enkelte systemet. Katalogen finnes her.

Alle elektroniske avleveringer som er mottatt pr. i dag inneholder helt eller delvis sensitive data. Derfor er ingen arkiver tilgjengelige over internett. De opplysninger som er lagt ut er metadata som i beskriver de ulike arkiver som er avlevert. Ved behov vil IKA kunne formidle data tilbake til arkivskaper.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]