Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Søre-sunnmøre samarbeider om arkivsystem

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Søre-sunnmøre samarbeider om arkivsystem

IKA held kurs for Volda kommune i kinosalen på samfunnshuset

Kommunane på Søre-Sunnmøre har gått til felles innkjøp av arkivsystemet Ephorte. Dette systemet er godkjent for fullelektronisk arkivvering og sakshandsaming. Eit viktig stikkord for at ein skal lukkast med ein overgang frå papirbasert- til elektronisk arkivering og sakshandsaming er "Samhandling". Difor vil IKA Møre og Romsdal halde ei rekkje arkivkurs for medlemskommunane sine i denne regionen utover hausten. Den 22nde og 29nde august held vi kurs for dei tilsette i Volda kommune. Bilete er i frå første kursdagen den 22nde august.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]