Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Elektronisk arkiv

 

Elektronisk depot

Hvordan avlevere?

Datasett i depot

Metadata standarder

Aktuelle lenker

Elektronisk arkiv

Elektronisk informasjon utgjer stadig ein større del av den totale informasjonsmengda i våre medlemskommunar. Difor er også bevaring av elektronisk informasjon eit viktig satsningsområde for IKA Møre og Romsdal.

URD versjon 0.4.0 publisert

URD - "Universell relasjonsdatabase" - videreutvikles av Frode Kirkholt fra Riksarkivet. Applikasjonen er utviklet for å kunne håndtere data fra alle mulige relasjonsdatabaser. URD gjør det mulig å se på og søke i dataene, og vise relasjonene mellom dem. Den har også mulighet for å registrere nye data i databasene.

Les meir...

URD legges ut som åpen kildekode

Oslo kommune Kulturetaten har bestemt at programmet URD legges ut som åpen kildekode. Det betyr at programmet blir gratis for alle, og at alle som ønsker kan bidra til videreutvikling av programmet.

Programmet lisensieres under LGPL versjon 3.

Les meir...

Riksarkivaren publiserer ArkN4 for kontroll av Noark 4 uttrekk

Riksarkivaren har frigitt programverktøyet ArkN4 som skal brukes til test av Noark 4 uttrekk, dvs. avleveringer som skal følge spesifikasjonene i Noark 4-standarden.

IKA Møre og Romsdal er allerede i gang med å installere og teste ArkN4 som da videre vil bli brukt til å teste avleverte Noark 4-systemer fra kommunene i Møre og Romsdal.

Les meir...

Nye rutiner for avlevering 2008

IKA Møre og Romsdal utarbeider nye rutiner for avlevering av sakarkiv og fagsystemer i 2008. Arkivledere som har materiale for avlevering kan ta kontakt med IT-rådgiver Torbjørn Aasen for å gjøre en avtale om avlevering. IT-ansvarlig for avlevering av det enkelte system bør også ta kontakt for å få sikker VPN-tilgang for direkte avlevering.

Les meir...

openARMS - Archives Resource Management system

IKA Møre og Romsdal har på eget initiativ startet arbeidet med et system for forvaltning av elektronisk arkivert informasjon i samarbeid med Notion i Ålesund. Det nasjonale eArkivprosjektet vil nå søke ABMU om midler til videreutvikling og ferdigstilling av første versjon av systemet.

Les meir...

Nasjonalt samarbeid bevaring av elektroniske arkiv

Alle arkivinstitusjonar, ABMU og Riksarkivet blir i desse dagar inviterte til å delta i eit nasjonalt prosjekt om bevaring av elektroniske arkiv. Prosjektet er tildelt midlar frå ABMU, som skal finanisere prosjektet eit år fram i tid.

Les meir...

Avleveringar frå NIT Kontorsak

IKA Møre og Romsdal tek no imot avleveringar frå NIT Kontorsak. Til nå har fem kommunar i fylket avlevert data frå dette systemtet.

Les meir...

Prioritering av informasjonstilfanget

Som IKT-arkivar er det min oppgåve å prioritere system som skal avleverast. Dei eldre systema som finst i kommunane, er ofte dei som står i størst fare for å gå tapt, og difor er også dette ein naturlig plass å byrje bevaringa.

Les meir...


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]