Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Ordningsarbeidet hjå iKA

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Ordningsarbeidet hjå iKA

Ordningsarbeidet hjå iKA

Arkivmateriale som kjem inn til IKA Møre og Romsdal sine depot/ magasiner skal ordnast og fysisk gjerast tilgjengeleg for publikum. Det er en lang prosess kor arkivmaterialet må kvalitetssikrast på ulike måtar før brukarane kan ta arkivmaterialet i bruk. Maria Fausa (bildet) jobber for tida med det eldre saksarkivet vedr Formannskapet for Aukra kommune fra 1800- talet. Som dere kan sjå på bildet er det er arbeid man trenger stor ordningsplass til, for å få god oversikt, og man må ofte nytta gulvet til slikt arbeid.

I tillegg til arbeidet med Aukra, jobber Rolf Braadland med ordningsarbeidet vedr. saksarkivet til Formannskapet til Norddal kommune på 1950-60 talet. Ingunn Vestnes registrerer saksarkiv etter rådmannen i Kristiansund kommune på Asta (database).


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]