Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Vi ynskjer velkommen våre to nyansatte, Torbjørn og Gunnar.

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Vi ynskjer velkommen våre to nyansatte, Torbjørn og Gunnar.

Vi ynskjer velkommen våre to nyansatte, Torbjørn og Gunnar.

Torbjørn Aasen (t.v.) er ansatt som ny IT-rådgjevar hjå IKA Møre og Romsdal. Han vi ha ansvaret for elektronisk arkiv og prosjektarbeid i samanheng med implementering av sakshandsamings- og fagsystemer i kommunane. Gunnar Olav Morsund (t.h.) er tilsett som prosjektkoordinator for et toårig privatarkivprosjekt i IKA Møre og Romsdal.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]