Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kristiansundskontoret har skifta adresse

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kristiansundskontoret har skifta adresse

Kristiansundskontoret har skifta adresse

Torun Soknes har no sitt kontor på Bølgen Næringshage på Kongens plass. Ny postadresse er IKA Møre og Romsdal, postboks 739, 6501 Kristiansund N. Nytt telefonnummer er 71 57 33 16.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]