Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kontaktkonferansen 2007

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kontaktkonferansen 2007

Kontaktkonferansen 2007

Årets konferanse vart halde i Ålesund. Bilete frå konferansen og alle foredrag er nå lagt ut.

110 deltakara var samla til årets kontaktkonferanse 9. og 10. mai.
Sjå bileta frå konferansen.

Bilder

Foredrag:
Lokal arkiv i folkebibliotek

Kommunale arkiv i eit gjenvinningsperspektiv

Kulturperspektiv

Ei opnare forvaltning

Ny offentlighetslov A

Ny offentlighetslov B

Bevaring eller kassasjon

Noark 4

Overgang fullelektronisk arkiv

Statsarkivet, IKA og kommunane

Foranalyse ved overgang fullelektronisk arkiv

Erfaring import av elektroniske skjema

Bevaring eller kassasjon ved Riksarkivet

Erfaring og bruk med import av elektroniske skjema i Ephorte av Eli Karin Hagset

Erfaring og bruk med import av elektroniske skjema i Ephorte. Tillegg av Eli Karin Hagset


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]