Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Kommunale samarbeidsordningar og arkiv

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Kommunale samarbeidsordningar og arkiv

wewe

Hausten 2006 arrangerte Kommunalt arkivfaglig forum (med IKA Møre og Romsdal som ein av deltakarane) eit seminar i Oslo om ”korleis ein ivaretek arkiva i interkommunale samarbeidsløysingar”. Seminaret fokuserte på viktige men uavklarte spørsmål, og i etterkant av seminaret oppretta riksarkivaren ei arbeidsgruppe som skulle sjå nærare på ”arkivfaglege spørsmål knytta til interkommunale samarbeidsløysingar”.

IKA Møre og Romsdal og Ålesund kommune er representert i referansegruppa for Riksarkivarens arbeidsgruppe. Arbeidet vil resultere i ein rettleiar i løpet av året. Litt meir om arbeidet og status finn du bak denne linken:

Kommunale samarbeidsordningar og arkiv


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]