Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Behandling av bekymringsmeldingar

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Behandling av bekymringsmeldingar

Riksarkivaren har etter førespurnad frå IKA Hordaland og Aurskog-Høland kommune gjort ei vurdering på korleis bekymringsmeldingar i barnevernet skal behandlast.

Konklusjonen er at bekymringsmeldingar som openbert er grunnlause kan kasserast utan registrering eller oppbevaring, medan meldingar som medfører tiltak skal bevarast. Meldingar som medfører vurdering om tiltak, men kor konklusjonen er at det ikkje føreligg noko behov for oppfølging, reknast som saksdokument som skal journalførast. Dette er dokument som Riksarkivaren ser på som rutinemessige enkeltsaker som etter Riksarkivaren sin forskrift kapittel V (http://www.lovdata.no/for/sf/kk/xk-19991201-1566.html#map038) kan (men ikkje må) kasserast etter 10 år.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]