Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / NAV og arkiv

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

NAV og arkiv

NAV og arkiv

I samband med NAV-reformen ble det for ei tid tilbake satt ned ei samarbeidsgruppe med medlemmer frå Riksarkivet og NAV drift og utvikling.

Gruppa har no forfatta eit utkast til ei arkivrettleiing (miniversjon) som skal hjelpe stat og kommune i samanslåingsprosessen. Denne rettleiinga er nyleg sendt til godkjenning, og vil forhåpentlegvis vere tilgjengeleg i løpet av august. Den komplette arkivrettleiinga vil ikkje komme før på nyåret 2008.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]