Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Om IKA / Nyhende / Ålesund kommune er blitt medlem.

 

Nyhende

Avtalebok

Medlemmar

Konferansar

Tilsette

Kontakt oss

Lesesal

Webarkiv

Arkiv lenker

Digitaliserte møtebøker

Ålesund kommune er blitt medlem.

Maria Fausa på synfaring av arkiva i kjellaren til Ålesund rådhus.

Da var vi fulltalige! Ålesund kommune var den siste i rekka som blei medlem hjå IKAMR. MR Fylke og samtlege 37 kommunar er nå medlemmar.

18 september tok IKA turen til Ålesund rådhus for synfaring av arkiva (sjå bilete) samt å ynskje dei hjarteleg velkomne. IKA Møre og Romsdal har nå starta arbeidet med å registrere dei eldre arkiva.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]