Om IKA Depot Arkivdanning Personregister Eldre arkiv Privatarkiv Elektronisk arkiv  

> Informasjonssider / Skjema

 

Skjema

Skjema

Treng du hjelp til ordning av eldre arkiv og lurar på kva for elektronisk skjema du skal nytte ta kontakt med oss på telefon 70 16 51 80 eller send ein e-post til postmottak@ikamr.no .

Vi har avleveringslister for:
-saksarkiv ordna på nøkkel
-saksarkiv ordna på emne/kronologisk på år
-protokollar
-protokollar i arkivboksar
-personalarkiv m.m

Etikettmal vil også bli formidla via e-post.

Detaljert avleveringsliste og mal for avlevering av eldre arkiv vil bli oppdatert når vi kjem i gang med dei nye heimesidene.


        

        

        

        

Ålesundskontoret: Kirkegt.10, Pb 1073 Sentrum, 6001 Ålesund
70165180 | Fax: 70165181 | postmottak[at]ikamr[dot]no

webmaster[at]ikamr[dot]