04.06.2020

Bestilling av avleveringsliste

For å starte prosessen med avlevering av kommunalt arkiv til IKAMR skal dette skjemaet fyllast ut jamfør hjelpeheftet. Førespurnaden vil få tildelt eit førespurnadnummer og eit saksnummer og stadfesting blir sendt til e-postadressa di.

VIKTIG: Personsensitive opplysningar skal ikkje førast opp i avleveringsskjemaet!