04.06.2020

Bestilling av avleveringsliste

For å starte prosessen med avlevering av kommunal arkiv til IKAMR skal dette skjemaet fyllast ut jamfør hjelpeheftet. Førespurnaden vil få tildelt eit førespurnadnummer og eit saksnummer og bekreftelse blir sendt til din e-post adresse.

VIKTIG: Personsensitive opplysningar skal ikkje førast opp i avleveringsskjemaet!