09.16.2019

Karen Vanessa Sundgot Gurskevik, fagleg prosjektleiar/personvernombod

Image
Karen Vanessa Sundgot Gurskevik
Work Area
Karen Vanessa er utdanna jurist med mastergrad frå Universitetet i Oslo. Under utdanningsløpet og etter ferdig utdanning har ho fått erfaring frå det private næringsliv og frå offentleg forvaltning. Ho skal saman med fagleg prosjektleiar for personvernprosjektet hos IKA, fungere som personvernombod for fylkeskommunen og 27 av fylket sine kommunar.
Phone