27.03.2020

Digital undervisning som følgje av koronasituasjonen utfordrar personvernet til skulebarn

Melding til foresette i Oslo-Skulen, Foto: Ola Mjaaland
Kategori
Personvernombod