26.02.2020

Ikkje fritt fram for ein arbeidsgjevar å gjere innsyn i tilsette sine e-postkasser

Paragraf
Verksemd fekk 75 000 kroner i gebyr for kontinuerleg overvaking og ulovleg innsyn i tilsette sine e-postkasser.
Kategori
Personvernombod