06.04.2019

Ledig stilling som Personvernombod ved IKA Møre Romsdal

Personvernombod
pvo_logo.jpg
IKA Møre og Romsdal leverer tenesta personvernombod for 27 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune som eit prosjekt fram til 31.12.2020. Vi søker etter ein person som saman med prosjektleiar skal ha rolla som personvernombod i kommunane som deltek i prosjektet. Dersom prosjektet blir etablert som ei permanent teneste vil stillinga bli gjort om til fast stilling.

Les heile stillingsannonsen her: 

Personvernombod

 

Frist 19.06.2019

Kategori
Personvernombod