01.02.2020

Ledig stilling som Personvernombod ved IKA Møre Romsdal

personvernombod_ledigstilling_2020.JPG
IKA Møre og Romsdal leverer tenesta personvernombod for 27 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi søker etter ein person som saman med prosjektleiar skal ha rolla som personvernombod i kommunane som deltek i prosjektet. Prosjektet går til 31.12.2020 med moglegheit for fast stilling etter prosjektperioden.

Les heile stillingsannonsen her:

Søknadsfrist 19.01.2020.

Personvernombod

Kategori
Personvernombod