01.04.2020

Ny smittevernapp

Rune Opdahl og Jon Wessel-Aas, foto: Henrik Skjevestad/Thea N. Dahl
Bør helsemyndigheitene sin nye smittevernapp takast i bruk?

Personvernekspertar er ueinige om appen i tilstrekkeleg grad tek i vare brukarane sitt personvern.

Les meir »

Kategori
Personvernombod