30.03.2020

Nye reglar ved koronarelatert fråvær

Nav, Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Kva opplysningar kan arbeidsgjevar kreve ved koronarelatert fråvær?

§ 3-3. «Særlige regler om egenmelding» vart tilføyd «Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien» 27. mars. 2020.

No går det fram av tredje ledd at arbeidstakar i eigenmelding eller legeerklæring skal opplyse arbeidsgjevar om at sjukefråværet skuldast covid-19-pandemien.

Les meir »

Kategori
Personvernombod