10.02.2020

"Omfattende sikkerhetsbrudd i Vismas prestisjesystem: Opptil 25.000 elever og ansatte berørt"

Foto: Visma
25.000 elevar og tilsette i Viken fylkeskommune er råka av sikkerheitsbrot i Visma sitt datasystem «InSchool».
Kategori
Personvernombod