08.06.2018

Presentasjon av GDPR på Kontaktkonferansen

kontaktkonferansen_henrik.jpg

Under Kontaktkonferansen til IKAMR, heldt personvernomboda Thea og Henrik ein presentasjon om GDPR.

Presentasjonen omhandla kva GDPR er, og ga ei innføring i dei grunnleggande prinsippa for behandling av personopplysningar og vilkåra for ei lovleg behandling. Dette er den første av fleire presentasjonar som personvernomboda skal halda i tida framover mot ikraftsetjinga av den nye personopplysningslova.

12. – 13. juni  vil personvernomboda delta på KINS-konferansen i Tromsø. Dei håper å få sjå fleire deltakarar frå kommunane i Møre og Romsdal og ser fram til ein lærerik konferanse.  

 

Kategori
Personvernombod