05.06.2020

"Rema-app kan misbrukes til overvåkning"

Rema 1000 Æ-app, Foto: Rebecca Ophus
Kontonummer kan nyttast som ein identifikator.
Kategori
Personvernombod