10.02.2020

"Tillitsvalgt fikk sparken etter lydopptak på personalrommet"

Foto: Scanpix
Faren for utveksling av pasientinformasjon kan gjere hemmelege lydopptak ulovlege.
Kategori
Personvernombod