04.05.2020

Om SEDAK

Digitalisering av teikningar. Foto: Ottar Andre Brevik Anderson.

SEDAK - Fylkessenter for digitalisering av kulturarven er digitaliseringseininga for ABM-institusjonane i Møre og Romsdal og har vore ein del av IKA sidan 2013. 
 

Med høg kvalitet og kompetanse digitaliserer vi kulturarven på oppdrag frå heile fylket.