15.05.2014

Ordning, føring og avlevering

IKAMR sine prosedyrar for ordning, føring og avlevering er skildra i Hjelpeheftet "Rettleiing for avlevering og ordning av offentlege arkiv og dei privatarkiv som er pålagde å følgje arkivlova og arkivforeskriftene".

I 2020 er følgande veker sett av til mottak av arkiv frå kommunane: 7, 14, 25, 37, 44 og 50. Ta kontakt i god tid på førehand for å avtale dato og klokkeslett!