Personregister

smola_lite.jpg
10.21.2016

Avleveringsveker 2017

IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre. I 2017 vil dette bli i vekene: 7, 17, 24, 34, 42 og 50.
Les meir »