05.06.2020

Skjema for innsyn i arkivmateriale

Bruk dette skjemaet om du ønsker å få innsyn i offentlege arkiv oppbevart hos IKA Møre og Romsdal.

Viss førespurnaden gjeld enkle oppslag i arkivmateriale vil ein rådgjevar kunne sende ein kopi av saksdokumenta tilbake til deg, men som regel må du besøke lesesalen vår for å få tilgang til arkivmaterialet.

VIKTIG: Dette skjemaet skal ikkje nyttast for personsensitive opplysningar! 

For meir informasjon om innsyn les her.