Aktuelt

Quality Hotel Grand, kristiansund. Illustrasjonsfoto henta frå: https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-kristiansund/
05.04.2017
Her finn du programmet for IKAMR si Kontaktkonferanse i Kristiansund 14.-15. juni 2017.
21.04.2017
Søndag 23.april går årets Kjenn din egen by av stabelen i Ålesund. IKAMR opnar sjølvsagt dørene denne dagen!
Foto: Guro Flø, IKAMR.
10.04.2017
Privatarkiv er skapt av næringsliv, organisasjonar og enkeltpersonar. For å ha ein dokumentasjon av heile samfunnet må privat skapte arkiv takast vare på i tillegg til statlege og kommunale.
Bilete lånt frå http://www.hil.no
05.04.2017
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endra frå 1. januar 2017 slik at det frå no av er krav om politiattest for alle som yter tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Jan Aakvik er godt nøgd med at karta er komne. Fotograf: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivar.
29.03.2017
Stadnamninnsamling i Eide kommune var ein del av eit prosjekt utført av Høgskulen i Volda og Møreforsking, og vart samla inn 1985-1988. Dessverre kom heile samlinga bort i 1998 ved riving av brakker.