Aktuelt

IKAMR sitt hjelpehefte i ordning, føring og avlevering av papirarkiv.
25.09.2015
Vi tilbyr 3 kurs i november. I Ålesund, Kristiansund og Molde.
prosesser og rutiner for digitalt depot
15.09.2015
IKAMR inviterer til KDRS Elarkiv Workshop i Ålesund uke 42-2015. Hoveddager blir mandag 12. - onsdag 14. oktober med tema praktisk arbeid produksjonslinje for elektroniske arkiv, inklusiv Noark 5 validering og formidling. Målgruppe er KAI-elarkivarer, med mulighet for andre til å melde seg på hvis ledig kapasitet.
Foto: Arkivverket.
04.09.2015
Konferansen har tema "Arkiv i endring - forvaltning, organisasjon og teknologi", og skal finne stad på Scandic Oslo Airport, Gardermoen 11. - 12. november 2015.
Illustrasjonsfoto: henta frå www.arkivverket.no
27.08.2015
Sida vil fortløpande bli oppdatert med viktig og nyttig informasjon frå Arkivverket om arbeidet med kommunereforma.
Illustrasjonsfoto: Ottar André Breivik Anderson, SEDAK.
21.08.2015
Denne veka har 4 kommunar avlevert arkivmateriale til depot.