Aktuelt

Emil Stokkevåg med mottatt arkiv, første dag på jobb måndag denne veka.
21.06.2017
Emil Stokkevåg har sommarjobb hos IKAMR sommaren 2017.
Rune Lothe, leiar ved IKA Hordaland. Foto: Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivet i Møre og Romsdal.
20.06.2017
Presentasjonane frå årets kontaktkonferanse finn du her i pdf-format.
Ein glad vinnar, Annlaug Knardal Myklebust, med diplom og skål. Foto: Sandøy kommune.
16.06.2017
På Konktaktkonferansen til IKAMR vart prisen Årets arkivar Møre og Romsdal delt ut for første gong.
Illustrasjonsfoto henta frå arkivverket sine nettsider.
06.06.2017
I 200 år har Norge hatt eit riksarkiv. Idag vert dagen blant anna markert med jubileumskonferanse i Gamle Logen i Oslo.
22.05.2017
Kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal har eit korps av arkivmedarbeidarar som utfører oppgåver som er grunnleggjande for arbeidsgjevarane sine. Alle fortener å kome meir fram i lyset. IKAMR ønskjer å markere arbeidet som arkiv- og dokumentasjonsmedarbeidarar gjer ved å dele ut prisen Årets arkivar til ein person som har utmerka seg på ein eller fleire måtar.