Aktuelt

Utsikt frå Scandic Parken hotell, i sentrum av Ålesund. (Foto: booking.com)
22.04.2016
I år blir kontaktkonferansen arrangert ved Scandic Parken hotell i Ålesund. Her finn du påmeldingsskjema samt førebels program for 31. mai og 1. juni.
Nettsidene for kommunereformen tilbyr ei sjekkliste for kommunane som skal gjennom samanslåingsprosessen
08.04.2016
Kartverket har lansert ny ressursside om kommunereformen.
01.04.2016
Det er etablert ei oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn som har vore utsatt for omsorgssvikt eller overgrep i institusjon som barneheim, skoleheim, spesialskole eller liknande. Dette gjeld personar som har vorte plassert der av ein kommune som er med i oppreisningsordninga i tida før 01.01.1993. Plasseringar i fosterheim og private plasseringar i barne- og skoleheimar fell utanfor ordninga. Arkivdokumentasjon vil spele ei viktig rolle i desse sakene.
Kurshaldar Ole Stian Hovland og nokre av kursdeltakarne. Foto: Guro Flø, IKAMR.
04.03.2016
Onsdag 2. og torsdag 3. mars arrangerte IKAMR Arkivplan.no-kurs ved fylkeshuset i Molde.
Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor.
03.03.2016
Den organiseringa Arkivverket har i dag er ikkje tenleg for å møte dei utfordringane etaten står overfor, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland i ei pressemelding 29.02.2016.