Aktuelt

Skipsteikning av M/S Polaris. Bygg nr 86 ved A.M.Liaaen Skipsverft og Mekaniske Verksted. Levert i februar 1951. Kjelde: http://www.polarhav.com.
24.06.2015
Arkivverket har delt ut midlar til 15 ulike tiltak innanfor feltet arkivutvikling. IKAMR mottok støtte til å gjennomføre to ulike prosjekt.
Sølvi Knudsen, konsulent ved IKAMR, pakkar ut avleverte arkiv. Foto: Guro Flø, IKAMR.
12.06.2015
Denne veka har det vore avleveringsveke ved IKAMR. Vi har motteke 45 hyllemeter frå ulike arkivskaparar.
Dokumentet er den første bevarte protokollsida i ”Herø Fattigkommisions Forhandlingsprotokoll” 1756-1845, ei av dei eldste kjeldene vi oppbevarer ved IKAMR.
09.06.2015
9. juni vert den Internasjonale Arkivdagen markert over heile verda. Dette skjer ved at arkivinstitusjonar vel seg ut eitt dokument frå samlingane sine, fortel om det og set det inn i ein samanheng. Dokumentet Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal har valt i år er kanskje ikkje visuelt vakkert, slik som mange andre dokument vi oppbevarer i magasina våre. Vi kunne valt eit flott foto, ein fargerikt illustrert skulestil eller ei viktig kontrakt. Vi har i staden valt eit epokegjerande dokument. Epokegjerande for samtida det vart skapt i, og for oss i dag. No nyt vi nemleg godt av konsekvensane tiltaket dokumentet fortel om fekk for samfunnet vårt.
Blide foredragshaldarar: Knut Knudsen, Vilde Ronge, Inga Bolstad og Geir Håvard Ellingseter. Foto: Ragnar Albertsen
04.06.2015
Presentasjonane frå konferansen er tilgjengelege på nett.
Norges offentlige utredninger 2015:7.
02.06.2015
Rapporten har tittelen "Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag". I desember 2014 hadde IKAMR besøk av to medlemmar av utvalet. Dei gjekk igjennom arkivmateriale frå Svaneviken arbeidsleir og Eide kommune.