Aktuelt

Ny Riksarkivar Inga Bolstad og kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Kulturdepartementet/Marius Bakke.
23.06.2014
Inga Bolstad blei i statsråd i dag fredag 20. juni utnemnt til ny riksarkivar og leiar for arkivverket
Frå magasinet ved IKAMR. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, IKAMR.
04.06.2014
Hjelpeheftet for ordning, føring og avlevering av kommunale arkiv vart presentert på IKA Møre og Romsdal sin kontaktkonferanse 27.mai 2014.
Verdserklæringa om arkiv
04.07.2014
I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) ein ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringa er ein prinsipputtale om arkiv, og slår blant anna fast den viktige samfunnsrolla til arkiva. No er UDA omsett til norsk.
Sundbåten. Foto: Kristiansund kommune/Petter Ingeberg.
01.07.2014
Årets Kontaktkonferanse gjekk føre seg ved Grand Hotell Kristiansund 27.og 28. mai. IKAMR takkar for hyggeleg og positiv deltaking! For oss er dette ein unik arena for å få møte arkivmedarbeidarar frå heile fylket og å få diskuttert aktuelle problemstillingar.
Arkivhåndboken for offentlig forvaltning er skriven av Ivar Fonnes.
26.06.2014
Slik situasjonen er i kommune-Norge i dag, finnes det omtrent like mange varianter når det gjelder arkivorganisering som det finnes kommuner. Dette er en rest fra da arkivtjenesten i en kommune var ansett som en ren sekretærfunksjon, og hvor det å bringe sjefen kaffe og fungere som kommunens ansikt utad var omtrent like viktig som å åpne posten og ta telefonen.