Aktuelt

Utsikt frå Scandic Parken hotell, i sentrum av Ålesund. (Foto: booking.com)
22.04.2016
I år blir kontaktkonferansen arrangert ved Scandic Parken hotell i Ålesund. Her finn du påmeldingsskjema samt førebels program for 31. mai og 1. juni.
12.05.2016
Ny, oppdatert versjon av hjelpeheftet ligg no tilgjengeleg på heimesida.
Nettsidene for kommunereformen tilbyr ei sjekkliste for kommunane som skal gjennom samanslåingsprosessen
08.04.2016
Kartverket har lansert ny ressursside om kommunereformen.
01.04.2016
Det er etablert ei oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn som har vore utsatt for omsorgssvikt eller overgrep i institusjon som barneheim, skoleheim, spesialskole eller liknande. Dette gjeld personar som har vorte plassert der av ein kommune som er med i oppreisningsordninga i tida før 01.01.1993. Plasseringar i fosterheim og private plasseringar i barne- og skoleheimar fell utanfor ordninga. Arkivdokumentasjon vil spele ei viktig rolle i desse sakene.
Kurshaldar Ole Stian Hovland og nokre av kursdeltakarne. Foto: Guro Flø, IKAMR.
04.03.2016
Onsdag 2. og torsdag 3. mars arrangerte IKAMR Arkivplan.no-kurs ved fylkeshuset i Molde.