Aktuelt

Kjell Arne Valldal, Norddal kommune, og Kristian Hove, IKAMR, sørger for at flyttekassene med avslutta legejournalar osb kjem i magasin ved IKAMR. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
05.02.2016
Idag mottok IKAMR legearkiv frå Norddal kommune. Materialet skal ordnast, registrerast og etiketterast av oss.
Illustrasjonsfoto: henta frå www.arkivverket.no
13.01.2016
Riksarkivet har publisert del 1 av rettleiaren i samband med kommunereforma
07.01.2016
Invitasjon til eindagskurs i Arkivplan.no
Brosundet. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
04.01.2016
Årets Kontaktkonferanse vert arrangert i Ålesund 31. mai - 1. juni, ved Scandic Parken.
18.12.2015
Arkivforskrifta §2-6 har no fått eit tillegg som gjer det klart at dokument i saker om innsyn i utgangspunktet ikkje er omfatta av journalføringsplikta.