Aktuelt

Rådgjevar Vibeke Lunheim med eit eksemplar av dei nye arkivboksane Riksarkivet krev skal brukast til lagring av dokumentasjon. Foto: Guro Flø, IKAMR.
23.01.2015
Arkivmateriale som ikkje skal bindast inn skal pakkast i godkjende arkivboksar. Spesifikasjonen for arkivboksar som følgjer under er godkjend av Riksarkivaren 17.01.2014. Kommunar som skal avlevere arkiv til depot hos IKA Møre og Romsdal må dermed følgje denne spesifikasjonen for arkivboksar.
Quality Hotell Alexandra ligg i Molde sentrum. Foto: Quality Alexandra Hotel.
22.01.2015
IKAMR oppmodar arkivpersonale i kommunar og Fylkeskommune om å setje av 27. og 28.mai til Kontaktkonferansen 2015. Vi ønsker også at de melder inn forslag til tema som kan vere av interesse i høve foredrag og dialogkafe. Forslag sendast til postmottak@ikamr.no
Sølvi Knudsen og Kristian Hove er igong med ordning av Hareid formannskap sitt saksarkiv. Foto: Åsta Vadset, IKAMR.
15.01.2015
Våren 2014 sende IKAMR ut tilbod til eigarkommunane om å ta på seg ordningsoppdrag. Iløpet av året melde 16 kommunar seg interesserte. Av desse er tre prosjekt kontraktsfesta. Vi er no igong med ordning, føring og etikettering av Hareid formannskap sitt saksarkiv.
Geir Håvard Ellingseter. Foto: Werner Anderson.
05.01.2015
Geir Håvard Ellingseter er tilsett som ny dagleg leiar for IKA Møre og Romsdal. Han kjem frå stillinga som arkivleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune.