Aktuelt

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller blar i arkivet. Foto: Charlotte Hauge, Herøy kommune.
02.09.2014
Herøy kommune ønskjer å gi eit best mogleg tilbod når det gjeld tilgong på informasjon til sine innbyggjarar. I den forbindelse skal utviklingsavdelinga igong med å digitalisere bygge- og delesaksarkivet. Konkurranse er lyst ut på Doffin.
Ny Riksarkivar Inga Bolstad og kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Kulturdepartementet/Marius Bakke.
23.06.2014
Inga Bolstad blei i statsråd i dag fredag 20. juni utnemnt til ny riksarkivar og leiar for arkivverket
Frå magasinet ved IKAMR. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, IKAMR.
04.06.2014
Hjelpeheftet for ordning, føring og avlevering av kommunale arkiv vart presentert på IKA Møre og Romsdal sin kontaktkonferanse 27.mai 2014.
Verdserklæringa om arkiv
04.07.2014
I 2010 vedtok den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) ein ”Universal Declaration on Archives” (UDA). Erklæringa er ein prinsipputtale om arkiv, og slår blant anna fast den viktige samfunnsrolla til arkiva. No er UDA omsett til norsk.
Sundbåten. Foto: Kristiansund kommune/Petter Ingeberg.
01.07.2014
Årets Kontaktkonferanse gjekk føre seg ved Grand Hotell Kristiansund 27.og 28. mai. IKAMR takkar for hyggeleg og positiv deltaking! For oss er dette ein unik arena for å få møte arkivmedarbeidarar frå heile fylket og å få diskuttert aktuelle problemstillingar.