Aktuelt

Frå kurset som vart holdt i auditoriet til Ålesund Vidaregåande skule i Kirkegata i Ålesund. Foto: Guro Flø, IKAMR.
30.10.2014
Onsdag 29.10.2014 arrangerte IKAMR og Fylkeskommunen kurs for tilsette ved dei vidaregåande skulane i fylket. Tema for kurset var ordning, føring og avlevering av papirarkiv. Deltakararne fekk først ei grunngjeving for kvifor arkivdokumentasjon skal ordnast og avleverast til depot, ved arkivleiar i Fylkeskommunen Geir Håvard Ellingseter. Deretter gjekk Guro Flø, rådgivar ved IKAMR, igjennom rutinane for ordning, føring og avlevering. På slutten av dagen var det omvisning i magasina i Kirkegata 10, ved rådgivar Åsta Vadset. Totalt 37 deltok på kurset.
Dagleg leiar ved IKAMR, Arnt Ola Fidjestøl. Foto: Ottar Breivik Anderson, IKAMR.
30.10.2014
Dagleg leiar ved IKAMR igjennom 15 år, Arnt Ola Fidjestøl, har takka ja til tilbodet om stillinga som ny fylkesarkivar ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Han startar i stillinga 1.januar 2015.
Ivrige kursdeltakarar i aksjon. Foto: Arnt Ola Fidjestøl, IKAMR.
15.10.2014
IKAMR, ved Arnt Ola Fidjestøl, held for tida grunnkurs for kommunane i arkivplan.no. Første kurs var 15.oktober i Ålesund. Dei to neste kursa er henhaldsvis i Molde 23.oktober og i Kristiansund 29.oktober.
Utviklingsleiar Jarl Martin Møller blar i arkivet. Foto: Charlotte Hauge, Herøy kommune.
02.09.2014
Herøy kommune ønskjer å gi eit best mogleg tilbod når det gjeld tilgong på informasjon til sine innbyggjarar. I den forbindelse skal utviklingsavdelinga igong med å digitalisere bygge- og delesaksarkivet. Konkurranse er lyst ut på Doffin.
Frå magasinet ved IKAMR. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, IKAMR.
04.06.2014
Hjelpeheftet for ordning, føring og avlevering av kommunale arkiv vart presentert på IKA Møre og Romsdal sin kontaktkonferanse 27.mai 2014.