Aktuelt

24.05.2018
IKA Møre og Romsdal skal styrke arbeidet vårt med å sikre digitalt skapte arkiv og søker ein IT-rådgivar / arkivar. Vi har også eit ledig vikariat (med moglegheit for fast tilsetting) som rådgivar / arkivar.
24.05.2018
Grunna årets kontaktkonferanse vert lesesalen stengd desse dagane. Sentralbordet vil vere betjent.
Illustrasjon: Thea Helen Eriksen Rølsåsen, IKAMR
25.05.2018
Dette er ein merkedag for personvernet. Forordninga gir utvida rettar og styrka personvern til innbyggjarane.
Quality Hotell Alexandra ligg i Molde sentrum. Foto: Quality Alexandra Hotel.
25.05.2018
Programmet er på plass. Vi minner om nominasjon til Årets arkivar 2018.
Henrik Gullaker og Thea Helen Rølsåsen. Foto: Anderson / SEDAK.
11.05.2018
27 av kommunane i fylket og Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med IKA Møre og Romsdal etablert eit prosjekt for å levere tenesta personvernombod.