18.01.2022

Hjelpeheftet

IKAMR sine prosedyrar for ordning, føring og avlevering er skildra i hjelpeheftet "Rettleiing for avlevering og ordning av offentlege arkiv og dei privatarkiv som er pålagde å følgje arkivlova og arkivforeskriftene".