Privatarkiv

Fire kvinner og ein mann på ei rekke ser mot fotografen. Eine kvinna held ein diplom.
F.v.: Britt May Hollås - fylkesleiar NKS Møre og Romsdal, Marit Bjørnstad - organisasjonsleiar NKS, Reidun Heimen Heltne - leiar Vikebygda Sanitetslag, Åsta Vadset - rådgjevar privatarkiv, IKAMR og Jesper Sode Hansen - dagleg leiar IKAMR. Foto: Roger Joha
6 små notatbøker i forskjellige fargar med handskriven merkelapp på
IKAMR/P-00312, Vikebygda Sanitetslag. Foto: Ottar A.B Anderson
Maskinskrive brev med NKS-logo øvst og underskrifter nedst
IKAMR/P-00312, Vikebygda Sanitetslag. Foto: Ottar A.B Anderson
01.12.2022

Vikebygda Sanitetslag og Noregs dokumentarv

Etter nominasjon frå IKAMR har arkivet etter Vikebygda Sanitetslag 1925-2016 fått ein plass i Noregs dokumentarvregister.
Les meir »
Bilde tatt ovanfrå, ser ned på ein stor rampe der mange rekker med flyttekasser står samla framfor ein varebil som blir tømt for fleire kasser.
Privatarkiv frå Hareid kommune på veg frå varebil til depot. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
To menn står mellom to arkivreolar og smiler mot fotografen.
F.v. Emil Stokkevåg, prosjektmedarbeidar ved IKAMR og Stein Arne Fauske, Viti/Sunnmøre museum. Foto: Guro Flø, IKAMR
18.11.2022

Deponering av privatarkiv frå Hareid kommune

Torsdag 17. november kom ei samling privatarkiv frå Hareid kommune til IKAMR.
Les meir »
På eit kvitt bord ligg ein gamal, open protokoll. Ein person i lys genser og kvite hanskar blar i protokollen, og peikar til eit visst punkt på eine sida.
Foto: Piotr Cabaj, SEDAK/IKAMR
28.10.2022

Nye medlemmar i privatarkivordninga

Sula kommune og Tingvoll kommune har meldt seg inn i privatarkivordninga ved IKAMR. No er til saman 20 av kommunane i Møre og Romsdal medlemmar i ordninga.
Les meir »
To men står fremst på bildet og ser mot kamera. Bak dei står ein spisebenk inntil eit høgt okerfarga hus med småruta vindauge. På eine veggen er det ei utskjering av ein isbjørn, på den andre står det ishavsmuseet.
Gudmund Valderhaug (prosjektleiar IKAMR) og Webjørn Landmark (dagleg leiar Stiftinga Ishavsmuseet Aarvak) utanfor Ishavsmuseet Aarvak. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
05.10.2022

Revidering av bevaringsplanen for private arkiv i Møre og Romsdal

Etter tildeling av arkivutviklingsmidlar i 2020 til dette prosjektet er vi no i gang, i samarbeid med dei andre privatarkivaktørane i fylket: musea, historielaga og lokalarkiva.


Les meir »