Privatarkiv

Jan Aakvik og arkivleiar Hilde Skaare Fossheim har klargjort for siste sending. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Jan Aakvik og arkivleiar Hilde Skaare Fossheim har klargjort for siste sending. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Saksarkiv og artikkelsamling frå Stadnamnprosjektet. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Saksarkiv og artikkelsamling frå Stadnamnprosjektet. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Ein nøgd Jan Aakvik som får komplementert arkivet etter Stadnamninnsamlinga. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Ein nøgd Jan Aakvik som får komplementert arkivet etter Stadnamninnsamlinga. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
20.05.2022

Siste avlevering av arkiv frå Stadnamnprosjektet

Siste rest av arkiv frå Stadnamnsamlinga, som har vore plassert på Høgskulen i Volda, er no pakka og klart for avlevering til IKAMR. Lokala der arkivet har vore oppbevart står no framfor ei stor renovering og dei nye lokala skal ikkje huse papirbaserte arkiv.
Les meir »
Bilde av ein arkivreol med tre fag som er fylde med gamle, brune arkivboksar med forskjellige etikettar.
Boksar med arkiv frå Unidos. Foto: Piotr Cabaj, Sedak
Grøn mark med stubbar/stokkar som stikk ut av plenen, spreidd utover marka. Lenger bak ser ein fleire tre og fjell og blå himmel
Middelalderbyen Borgund låg rett ved fjorden. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
28.04.2022

Møte i privatarkivnettverket i Møre og Romsdal

Over heile landet er det peika ut fylkeskoordinerande ledd i privatarkivarbeidet, som igjen har som ansvar for å danne samarbeidsnettverk i sine fylke. I Møre og Romsdal er det IKAMR som frå 2004 har vore det fylkeskoordinerande leddet. Nettverket har inngått ein samarbeidsavtale om bevaring av private arkiv, og skal no i gang med revidering av bevaringsplanen som vart utarbeidd i 2016.
Les meir »