08.04.2021

Representantskap IKAMR

Representantskapet er det øvste organet i selskapet og er samansett av ein representant for kvar av eigarane.