Tilsette

Anette Helen Valderhaug, konsulent

Phone
406 18 600
Anette jobbar med digitalisering av byggesaksarkiv. Ho har studert språk og litteratur i Bergen og Volda, og har tidlegare jobba i bibliotek. Elles likar ho bøker og musikk og har i fleire år drive med digital kunst.

Annelen Kirkhorn Melsåsen, førstekonsulent (permisjon)

Phone
406 18 600
Annelen vart tilsett i april 2018 og jobbar med med digitalisering av byggesaksarkiv. Dette gjorde ho også i 2016. Annelen har studert økonomi og administrasjon ved NTNU Ålesund og har også jobba i tingretten tidlegare.
På fritida er ho glad i å trene og gå i fjellet, samt besøke familie og venner i heimstaden Hornindal. Ellers likar ho å reise og besøke nye stader i verda saman med sambuaren sin.

Åsta Vadset, rådgjevar og ansvar for privatarkiv

Phone
408 54 153
Åsta er IKAMR sin arkivar med ansvarsområde personopplysningar og privatarkiv. Ho har 11 års erfaring med arkivfaget frå Bergen Byarkiv, der ho jobba ved Formidlings- og publikumsavdelinga. Ho arbeidde særleg med erstatningssaker for tidlegare barneheimsborn. Åsta har vore tilsett ved IKAMR sidan 2012. Av utdanning er ho cand.philol. frå Universitetet i Bergen, med sosialantropologi, engelsk og historie i fagkrinsen. På fritida likar ho å tilbringe mest mogleg tid utandørs saman med mann, barn og hund.

Birgitte Margrete Fjørtoft. Foto: Piotr Cabaj.

Birgitte Margrete Fjørtoft, rådgjevar

Phone
938 20 226
Birgitte jobbar som rådgjevar ved IKAMR. Ho er utdanna arkeolog med mastergrad frå NTNU i Trondheim og har i tillegg eit årsstudium i historie. Masteroppgåva omhandla krigsfangeleirar frå andre verdskrig. Etter studietida jobba ho ei periode som feltarkeolog før ho gjekk vidare til museumsbransjen, ved høvesvis Falstadsenteret i Trøndelag og ved Svalbard Museum. Før Birgitte byrja ved IKAMR var ho arkivar i Ålesund kommune.
Egil Woldseth Hessen. Foto: Piotr Cabaj.

Egil Woldseth Hessen, førstekonsulent

Egil jobbar med ordning av arkiv. Han har ein bachelorgrad i historie i tillegg til studiar innan bedriftsøkonomi og informatikk. På fritida likar han å vere saman med familien sin og følgje med på sport.

Geir Håvard Ellingseter, dagleg leiar

Phone
971 50 011
Geir Håvard er utdanna bibliotekar frå Høgskolen i Oslo. Han har jobba for ErgoGroup (no EVRY) og Tieto med sak-/arkivsystem, og vore arkivleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei årrekke.

Guro Flø, rådgjevar

Phone
976 29 265
Guro har vore tilsett sidan 2013. Ho har arbeidd med arkiv ved norsk utenriksstasjon, fylkeskommune og høgskule, og har elles allsidig erfaring frå arbeidslivet.

Ingunn Vestnes, konsulent

Phone
406 18 600
Ingunn byrja ved IKAMR i 2005. Ho arbeider hovudsakleg med postmottak, ordning og registrering av eldre arkiv. Utdanning: Distriktshøyskule i EDB-fag. Arkivskulen. Ho er glad i å vere ute i naturen og likar å stelle i hagen.

Jan Aakvik, nestleiar

Phone
916 25 091
Har hovudansvar for Kulturnett Møre og Romsdal. Jan har lang fartstid i forvaltningsarbeid frå museum og fylkeskommune og byrja ved IKAMR i 2006, som leiar av Kulturnett. Mottoet i arbeidet med nettstaden er; del og bli rikare! Utdanning: cand. philol., UIB 2000. Han har hovudfag i arkeologi, mellomfag i historie samt grunnfag i sosialøkonomi. På fritida står fjellturar høgt i kurs.
Karen Vanessa Sundgot Gurskevik

Karen Vanessa Sundgot Gurskevik, fagleg prosjektleiar/personvernombod (permisjon)

Phone
412 62 364
Karen Vanessa er utdanna jurist med mastergrad frå Universitetet i Oslo. Under utdanningsløpet og etter ferdig utdanning har ho fått erfaring frå det private næringsliv og frå offentleg forvaltning. Ho skal saman med Margrete Mork Müller fungere som personvernombod for fylkeskommunen og 27 av fylket sine kommunar.

Kari Hauge Olsen, førstekonsulent

Phone
406 18 600
Kari byrja ved IKAMR i februar 2015 og jobbar i dag med ordning av arkiv. Ho er bankfagleg utdanna og har jobba 34 år i bank. Har brei kompetanse innan utanlandsk betalingsformidling, reklamasjonsbehandling og som kunderådgjevar hjå Kundeservice/Telefonbank. På fritida er ho gjerne med på båt og krepsefiske, kosar seg med handarbeid eller nyt stunder med familien og barnebarna. Ho er ivrig korsonger og til tider også eksosrype.

Kristian Hove, konsulent

Phone
406 18 600
Kristian tok først eit årsstudium i historie ved Høgskulen i Volda 2007/2008. Han jobba som arkivpraktikant ved IKAMR før han byrja på eit årsstudium over 2 år ved Høgskolen i Oslo 2009-2011. Samtidig med studiet i Oslo jobba han òg ei veke kvar måned ved IKAMR. Sidan januar 2013 har han jobba fulltid. Fritida brukar han til å lese, samle og ordne teikneseriar, og til å studere historiske dokumentarseriar og bøker.

Margrete Mork Müller.jpg

Margrete Mork Müller, personvernombod

Phone
412 65 037
Margrete er utdanna jurist frå Universitet i Bergen, og har i tillegg eit årsstudium i psykologi. Ho skal saman med Karen Vanessa Sundgot Gurskevik fungere som personvernombod for fylkeskommunen og 27 av fylket sine kommunar.

Ottar Breivik Anderson, leiar for SEDAK

Phone
909 18 291
Ottar er fotograf med fagbrev og har over 10 års erfaring i eiga fotografverksemd med hovudvekt på reklame og industri. Gjennomført fleire utstillings- og utsmykkingsprosjekt i regionen. Byrja som leiar ved SEDAK, Fylkessenter for digitalisering av kulturarven, i mai 2013. Interessert i kunst, lokalmat og reiser i inn- og utland.

Ragnar Albertsen, fylkesfotoarkivar

Phone
908 45 861
Trondhjemmer som er utdanna fotografmeister med kunsthistorie grunnfag som ekstra ballast. Har drive allsidig fotografpraksis, m.a. i avis og som sjølvstendig næringsdrivande. Fotoarkivar i Sogn og Fjordane 1986-1996. Fylkesfotoarkivar i Møre og Romsdal sidan 1996. Prosjektleiar for SEDAK 2010-2012. Tilsett ved IKAMR sidan 2013. Gift, 3 barn og 2 barnebarn.

Sølvi Knudsen, konsulent/administrasjon

Phone
922 24 866
Sølvi jobbar med administrasjon i tillegg til ordning og registering av arkiv. Ho kom til IKAMR i 2012. Har tidlegare jobba i restaurantbransjen og ved sentralbord.

Tom-Erik Enger, konsulent

Phone
406 18 600
Tom-Erik jobbar med digitalisering av arkiv.

Torbjørn Aasen, IT-rådgjevar

Phone
924 65 108
Torbjørn har hovudansvaret for spørsmål rundt elektroniske arkiv (Noark og fagsystem). Han vil også arbeide med uttrekk, deponering og avlevering knytt til elektroniske arkiv og prosjektarbeid i samanheng med implementering. Utdanning: Reg. Cand. Mag. Mikroelektronikk/Telematikk ingeniør MRIH Ålesund.

Tore Fadnes, IT-rådgjevar

Phone
971 15 093
Tore vil hovudsakleg jobbe med uttrekk, deponering og avlevering knytt til elektroniske arkiv. Er utdanna sivilingeniør i Teknisk fysikk ved NTNU og har seinare studert informatikk ved samme universitet. Har tidlegare jobba i Statoil.
Torstein Skeide Olsen-1.jpg

Torstein Skeide Olsen, rådgjevar

Phone
901 08 098
Torstein jobbar med ordning av arkiv. Han har ansvar for IKA Møre og Romsdal si ordningsavdeling og oppfølging av prosjekttilsette. Torstein har også ansvar for mottak og depotstyring. Han er utdanna historikar med mastergrad frå Universitetet i Bergen. Har tidlegare jobba som prosjektmedarbeidar hjå IKA Hordaland og som praktikant ved Bergen Byarkiv. På fritida likar han å følge med på fotball og brukar tid på å reise.

Vibeke Lunheim, rådgjevar

Phone
936 56 026
Vibeke har ansvar for rettleiing, ordning, registrering og formidling av eldre arkiv og personregister hjå IKA Møre og Romsdal. I arbeidskvardagen er ho også opptatt av mellom anna arkivetikk og metode. Masteroppgåva i historie blei levert ved NTNU i 2008. Den omhandla den store mannedauden og dens herjingar i Stordal og Stranda. I tillegg til å analysere og tyde skriftlege kjelder har ho nordisk språk og litteratur i fagkrinsen. På fritida likar Vibeke å vere ute i fri natur, oppleve nye ting, lese gode bøker og kose seg med god mat samt vere med familie og gode vennar.

Zane Aboltina. Foto: Piotr Cabaj.

Zane Āboltiņa, rådgjevar

Phone
406 18 600
Zane jobbar i digitaliseringsavdelinga. Ho har bachelorgrad i Communication (University of Latvia), og mastergrad i Cultural marketing and management (Latvian Academy of Culture). Ho har studert på Malta (L-Università ta' Malta) og i Noreg (Høgskulen i Volda), i tillegg til i Latvia. Zane har jobba ved Beijing Foreign Studies University (北京外国语大学) i Kina, og med marknadsføring av tv-kanalane FOX, FOX Life og National Geographic Channel i Latvia. Ho likar å reise, bli kjent med nye stadar, danse og å lære nye språk.