Tilsette

Andri Jónsson, rådgjevar

Phone
469 34 391
Andri jobbar med rådgjeving ved ordning og avlevering av papirarkiv og behandling av innsynsførespurnadar. Han er utdanna historikar med mastergrad frå NTNU i Trondheim og har studert historie og museumsstudiar ved Universitetet på Island. Tidlegare har han jobba i museumsbransjen og i bokbransjen. Andri er depotansvarleg ved IKAMR.

Anette Helen Valderhaug, konsulent

Phone
406 18 600
Anette jobbar med digitalisering av byggesaksarkiv. Ho har studert språk og litteratur i Bergen og Volda, og har tidlegare jobba i bibliotek. Elles likar ho bøker og musikk og har i fleire år drive med digital kunst.

Annelen Kirkhorn Melsåsen, førstekonsulent

Phone
406 18 600
Annelen vart tilsett i april 2018 og jobbar med med digitalisering av byggesaksarkiv. Dette gjorde ho også i 2016. Annelen har studert økonomi og administrasjon ved NTNU Ålesund og har også jobba i tingretten tidlegare.
På fritida er ho glad i å trene og gå i fjellet, samt besøke familie og venner i heimstaden Hornindal. Ellers likar ho å reise og besøke nye stader i verda saman med sambuaren sin.

Åsta Vadset, rådgjevar og ansvar for privatarkiv

Phone
408 54 153
Åsta er IKAMR sin arkivar med ansvarsområde personopplysningar og privatarkiv. Ho har 11 års erfaring med arkivfaget frå Bergen Byarkiv, der ho jobba ved Formidlings- og publikumsavdelinga. Ho arbeidde særleg med erstatningssaker for tidlegare barneheimsborn. Åsta har vore tilsett ved IKAMR sidan 2012. Av utdanning er ho cand.philol. frå Universitetet i Bergen, med sosialantropologi, engelsk og historie i fagkrinsen. På fritida likar ho å tilbringe mest mogleg tid utandørs saman med mann, barn og hund.

Birgitte Margrete Fjørtoft. Foto: Piotr Cabaj.

Birgitte Margrete Fjørtoft, rådgjevar

Phone
93820226
Birgitte jobbar som rådgjevar ved IKAMR. Ho er utdanna arkeolog med mastergrad frå NTNU i Trondheim og har i tillegg eit årsstudium i historie. Masteroppgåva omhandla krigsfangeleirar frå andre verdskrig. Etter studietida jobba ho ei periode som feltarkeolog før ho gjekk vidare til museumsbransjen, ved hhv. Falstadsenteret i Trøndelag og ved Svalbard Museum. Før Birgitte byrja ved IKAMR var ho arkivar i Ålesund kommune.
Christian Molnes Ingvaldsen. Foto: Piotr Cabaj.

Christian Molnes Ingvaldsen, kontormedarbeidar

Christian jobbar med ordning av arkiv. På fritida likar han å gå på fjellturar og å sjå på fotball.
Egil Woldseth Hessen. Foto: Piotr Cabaj.

Egil Woldseth Hessen, førstekonsulent

Egil jobbar med ordning av arkiv. Han har ein bachelorgrad i historie i tillegg til studier innan bedriftsøkonomi og informatikk. På fritida likar han å vere saman med familien sin og følgje med på sport.
Erlend Holst Aakvik. Foto: Piotr Cabaj.

Erlend Holst Aakvik, kontormedarbeidar

Erlend jobbar med ordning av arkiv. På fritida likar han å bygge computere, lage mat og gå på turar.

Geir Håvard Ellingseter, dagleg leiar

Phone
971 50 011
Geir Håvard er utdanna bibliotekar frå Høgskolen i Oslo. Han har jobba for ErgoGroup (no EVRY) og Tieto med sak- arkivsystem, og vore arkivleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei årrekke.

Gunnar Morsund, konsulent

Phone
948 43 024
Gunnar er Cand. Polit. med historie hovudfag, bedriftsøkonom BI, jus og stats- og kommunalkunnskap. Han har vore tilsett ved IKA frå 2007. Tidlegare har han arbeidd i NAVTrygdeetaten, Selje kommune, SV, Norsk Studentunion, Noregs Ungdomslag og som lærar.

Guro Flø, rådgjevar

Phone
976 29 265
Guro har ansvar for rettleiing, ordning, registrering og formidling av eldre arkiv og personregister hjå IKA Møre og Romsdal. Ho har vore tilsett sidan 2013.
Ho har tidlegare arbeidd med arkiv ved norsk utenriksstasjon, fylkeskommune og høgskule, og har elles allsidig erfaring frå arbeidslivet.

Ingunn Vestnes, konsulent

Phone
406 18 600
Ingunn byrja ved IKAMR i 2005. Ho arbeider hovudsakleg med postmottak, ordning og registrering av eldre arkiv. Utdanning: Distriktshøyskule i EDB-fag. Arkivskulen. Ho er glad i å vere ute i naturen og likar å stelle i hagen.

Jan Aakvik, nestleiar

Phone
916 25 091
Har hovudansvar for Kulturnett Møre og Romsdal. Jan har lang fartstid i forvaltningsarbeid frå museum og fylkeskommune og byrja på IKA, som leiar av Kulturnett, i 2006. Mottoet i arbeidet med nettstaden er; del og bli rikare! Utdanning: cand. philol., UIB 2000. Han har hovudfag i Arkeologi, mellomfag i historie samt grunnfag i sosialøkonomi. På fritida står fjellturar høgt i kurs.
Karen Vanessa Sundgot Gurskevik

Karen Vanessa Sundgot Gurskevik, fagleg prosjektleiar/personvernombod

Phone
412 62 364
Karen Vanessa Sundgot Gurskevik er utdanna jurist med mastergrad frå Universitetet i Oslo. Under utdanningsløpet og etter endt utdanning har ho fått erfaring frå det private næringsliv og frå offentlig forvaltning. Ho skal saman med fagleg prosjektledar for personvernprosjektet hos IKA, fungere som personvernombod for fylkeskommunen og 27 av fylkets kommunar.

Kari Hauge Olsen, førstekonsulent

Phone
406 18 600
Kari byrja ved IKAMR i februar 2015 og jobbar i dag med ordning/digitalisering av byggesaksarkiv. Ho er bankfagleg utdanna og har jobba 34 år i bank. Har breid kompetanse innan utanlandsk betalingsformidling og reklamasjonsbehandling og som kunderådgjevar hjå Kundeservice/Telefonbank. På fritida er ho gjerne med på båt og krepsefiske, kosar seg med handarbeid eller nyt stunder med familien og barnebarna. Ho er ivrig korsonger og til tider også eksosrype.

Kristian Hove, konsulent

Phone
406 18 600
Kristian tok først eit årsstudium i historie ved Høgskulen i Volda 2007/2008. Han jobba som arkivpraktikant ved IKAMR før han begynte på et årsstudium over 2 år ved Høgskolen i Oslo 2009-2011. Samtidig med studiet i Oslo jobba han og ei veke kvar måned med IKAMR. Sidan januar 2013 har han jobba fulltid. Fritiden bruker han til å lese, samle og ordne tegneserier, og til å studere historiske dokumentarserier og bøker.

Ottar Breivik Anderson, leiar for SEDAK

Phone
909 18 291
Ottar er fotograf med fagbrev og har over 10 års erfaring i eiga fotografverksemd med hovudvekt på reklame og industri. Gjennomført fleire utstillings- og utsmykkingsprosjekt i regionen. Byrja som leiar ved SEDAK, Fylkessenter for digitalisering av kulturarven, i mai 2013. Interessert i kunst, lokalmat og reise i inn- og utland.
Piotr Cabaj

Piotr Cabaj

Phone
46397797
Piotr jobbar for SEDAK med digitalisering av kulturarven, byggesaksarkiv og oversized materiale. På fritida likar Piotr å vere ute for å fotografere fantastisk norsk natur med fokus på landskap.

Ragnar Albertsen, Fylkesfotoarkivar

Phone
908 45 861
Trondhjemmer som er utdanna fotografmeister med kunsthistorie grunnfag som ekstra ballast. Har drive allsidig fotografpraksis, m.a. i avis og som sjølvstendig næringsdrivande. Fotoarkivar i Sogn og Fjordane 1986-1996. Fylkesfotoarkivar i Møre og Romsdal sidan 1996. Prosjektleiar for SEDAK 2010-2012. Tilsett ved IKA sidan 2013. Gift, 3 barn og 2 barnebarn.

Sølvi Knudsen, konsulent / administrasjon

Phone
922 24 866
Sølvi jobbar med administrasjon i tillegg til ordning og registering av arkiv. Ho kom til IKAMR i 2012. Har tidlegare jobba i restaurantbransjen og ved sentralbord.

Thea Helen Rølsåsen, personvernombud

Phone
412 65 037
Thea er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, der hun fordypet seg særlig i problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Hun er ansatt som faglig prosjektleder for personvernprosjektet hos IKA, og skal sammen med Henrik Gullaker fungere som personvernombud for 27 av fylkets kommuner, i tillegg til fylkeskommunen. På fritiden bruker hun mye tid på trening og strikking, i tillegg til at hun følger engelsk fotball tett.

Tom-Erik Enger, konsulent

Phone
406 18 600
Tom-Erik jobbar med digitalisering av arkiv.

Torbjørn Aasen, IT-rådgjevar

Phone
924 65 108
Han har hovudansvaret for spørsmål kring elektroniske arkiv (Noark og fagsystem). Han vil også arbeide med uttrekk, deponering og avlevering knytta til elektroniske arkiv og prosjektarbeid i samanheng med implementering. Utdanning: Reg. Cand. Mag. Mikroelektronikk / Telematikk ingeniør MRIH Ålesund

Tore Fadnes, IT-rådgjevar

Phone
971 15 093
Tore vil hovedsakelig jobbe med uttrekk, deponering og avlevering knyttet til elektroniske arkiv. Er utdannet sivilingeniør i Teknisk fysikk ved NTNU og har senere studert Informatikk ved samme universitet.
Har tidligere jobbet i Statoil.

Torstein Skeide Olsen, rådgjevar

Phone
406 18 600
Torstein jobber med ordning av arkiv. Utdannet historiker med mastergrad fra Universitetet i Bergen. Har tidligere jobbet som prosjektmedarbeider hos IKA Hordaland og som praktikant ved Bergen Byarkiv. På fritiden liker han å følge med på fotball og bruker tid på å reise.

Vibeke Lunheim, rådgjevar

Phone
936 56 026
Vibeke har ansvar for rettleiing, ordning, registrering og formidling av eldre arkiv og personregister hjå IKA Møre og Romsdal. I arbeidskvardagen er Vibeke er også opptatt av mellom anna arkivetikk og metode. Masteroppgåva i historie blei levert ved NTNU i 2008. Den omhandla den store mannedauden og dens herjingar i Stordal og Stranda. I tillegg til å analysere og tyde skriftlege kjelder har ho nordisk språk og litteratur i fagkrinsen. På fritida likar Vibeke å være ute i fri natur, oppleve nye ting, lese gode bøker og kose seg med god mat samt vere med familie og gode venner.

Zane Aboltina. Foto: Piotr Cabaj.

Zane Āboltiņa, rådgjevar

Phone
406 18 600
Zane jobbar i digitaliseringsavdelinga. Ho har bachelorgrad i Communication (University of Latvia), og mastergrad i Cultural marketing and management (Latvian Academy of Culture). Ho har studert på Malta (L-Università ta' Malta) og i Norge (Høgskulen i Volda), i tillegg til i Latvia. Zane har jobba ved Beijing Foreign Studies University (北京外国语大学) i Kina, og med markedsføring av tv-kanalane FOX, FOX Life og National Geographic Channel i Latvia. Ho likar å reise, bli kjent med nye stadar, danse og å lære nye språk.