23.04.2020

Styret

Bilde av fargerige hus i Brosundet, Ålesund, blå himmel og hus speglar seg i vatnet

Styret for IKA Møre og Romsdal:

Leiar: Ottar Brage Guttelvik                                             (2 år frå 2024)
Nestleiar: Kariann Bigseth                                                (2 år frå 2024)
Medlem: Marianne Rotvær                                               (4 år frå 2022)
Medlem: Inger-Johanne Johnsen                                     (ny - 2 år frå 2024)
Medlem: Geir Ove Leite                                                    (ny - 2 år frå 2024)
Medlem: Andri Jónsson
Observatør: Torbjørn Aasen

1. varamedlem: John Arild Hestenes                              (ny - 2 år frå 2024)
2. varamedlem: Elisabeth Sande Mathisen                   (4 år frå 2022)
3. varamedlem: Eldar Øye                                                (2 år frå 2024)

1. varamedlem: Zane Āboltiņa
2. varamedlem: Guro Flø
Varaobservatør: Tore Fadnes

Representantskapet for IKA Møre og Romsdal

Leiar: Vebjørn Krogsæter                                                (4 år frå 2024)
Vara: Ingrid Ovidie Rangønes                                         (4 år frå 2024)

Valkomite 2024-2026:

Randi Dyrnes
Karl Andre Birkhol
Representant frå fylkeskommunen