21.06.2019

Styret

Styre for IKA Møre og Romsdal:

Leiar: Perry Ulvestad

Nestleiar: Karl Kjetil Skuseth

Medlem: Liv Grete Orvik

Medlem: Synnøve Hunnes

Medlem: Robert Løvik

Tilsettvalt medlem: Vibeke Lunheim

Varamedlem: Martha Beinset

Varamedlem: Synnøve Avset

Varamedlem: Evelyn Omenås

Varamedlem: Eldar Øye

Varamedlem: Nils-Gunnar Solli

Tilsettvalt varamedlem: Ottar Andrè Breivik Anderson

 

Valkomite:

Leiar: Geir Stenseth

Nestleiar: Kjell Danielsen

Medlem: Anne Berit Løseth