23.04.2020

Styret

Styret for IKA Møre og Romsdal:

Leiar: Perry Ulvestad
Nestleiar: Eirik Jenssen
Medlem: Liv-Grete Orvik
Medlem: Synnøve Hunnes
Medlem: Kariann Bigseth
Tilsettrepresentant: Åsta Vadset

Varamedlem: Martha Beinset
Varamedlem: Arild Inge Kjersem
Varamedlem: Eldar Øye
Varamedlem: Evelyn Omenås
Varamedlem: Anne Berit Løset
Vara tilsettrepresentant: Birgitte Margrete Fjørtoft 

Representantskapet for IKA Møre og Romsdal

Leiar: Kjell Danielsen
Vara: Knut Sjømæling

Valkomite:

Leiar: Knut Sjømæling
Medlem: Wenche Solheim
Medlem: Gudmund Lode
Vara: Kjell Danielsen