23.04.2020

Styret

Bilde av fargerige hus i Brosundet, Ålesund, blå himmel og hus speglar seg i vatnet

Styret for IKA Møre og Romsdal:

Leiar: Ottar Brage Guttelvik                                             (ny - 2 år frå 2022)
Nestleiar: Eirik Jenssen                                                     (4 år frå 2020)
Medlem: Marianne Rotvær                                              (ny - 4 år frå 2022)
Medlem: Synnøve Hunnes                                               (attval - 2 år frå 2022)
Medlem: Kariann Bigseth                                                 (4 år frå 2020)
Medlem: Andri Jónsson
Observatør: Torbjørn Aasen

Varamedlem: Martha Beinset                                          (attval - 2 år frå 2022)
Varamedlem: Arild Inge Kjersem                                     (4 år frå 2020)
Varamedlem: Elisabeth Sande Mathisen                        (ny - 4 år frå 2022)
Varamedlem: Eldar Øye                                                     (attval - 2 år frå 2022)
Varamedlem: Anne Berit Løset                                         (4 år frå 2020)
Varamedlem: Zane Āboltiņa
Varamedlem: Guro Flø
Varaobservatør: Tore Fadnes

Representantskapet for IKA Møre og Romsdal

Leiar: Kjell Danielsen
Vara: Knut Sjømæling

Valkomite:

Leiar: Knut Sjømæling
Medlem: Wenche Solheim
Medlem: Gudmund Lode
Vara: Kjell Danielsen