23.04.2020

Styret

Styre for IKA Møre og Romsdal:

Leiar: Perry Ulvestad

Medlem: Eirik Jensen

Medlem: Liv Grete Orvik

Medlem: Synnøve Hunnes

Medlem: Kariann Bigseth

Tilsettvalt medlem: På valg 2020

 

Varamedlem: Martha Beinset

Varamedlem: Arild Inge Kjersem

Varamedlem: Eldar Øye

Varamedlem: Evelyn Omenås

Varamedlem: Anne Berit Løset

Tilsettvalt varamedlem: På valg 2020

 

Representantskapet for IKA Møre og Romsdal

Leiar: Kjell Danielsen

Vara: Knut Sjømeling

 

Valkomite:

Leiar: Knut Sjømeling

Medlem: Wenche Solheim

Medlem: Gudmund Lode

 

Vara: Kjell Danielsen