Aktuelt

15.04.2019
IKA Møre og Romsdal har redusert opningstid onsdag 17. april 2019. Kontor og lesesal holder stengt frå klokken 1200. God Påske!
Åge Brekk har vore sekretariatsleiar i oppreisningsordninga som no er avslutta. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
05.04.2019
Oppreinsingsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal er no avslutta. IKA Møre og Romsdal har hatt ansvar for framfinning av relevant arkivmateriale for handtering av søknadane.
«NOU  2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø»
03.04.2019
Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalget avgir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig.
Alle rettigheter: Scandic Parken, Ålesund. Scandic Hotels.
20.03.2019
Årets Kontaktkonferanse vert arrangert i Ålesund 01.-02. oktober ved Scandic Parken.
Elarkivarar i arbeid. Geir Kåre Utmo, Tore Fadnes til venstre og Torbjørn Aase. Fotograf: Ragnar H. Albertsen.
07.03.2019
IKA Møre og Romsal held Decom Workshop for systema Sofie (saksarkiv) og Extens (skole) onsdag 6. og torsdag 7. mars. Geir Utmo frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er med saman med IKAMR sine eigne elarkivarar Tore Fadnes og Torbjørn Aasen.