Aktuelt

Fire menn ser og smiler mot kamera, dei sit rundt eit kvitt arbeidsbord med laptopar på. I bakgrunnen ein stor tv-skjerm.
Arbeidsmøte ved NTNU i Gjøvik i mars 2022 saman med studentar ved IDI. F.v: Mikael Falkenberg Krog, Jakob Frantzvåg Karlsmoen, Martin Wighus Holtmoen og Ottar A.B Anderson. Foto: Ottar A.B Anderson, SEDAK
Framsida til magasinet Arkivråd, nr 1 av 2022, i blå fargar.
Framsida av Arkivråd 1/22
21.09.2022

Artikkel om FoU-prosjektet «Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet» i tidsskriftet Arkivråd

Fylkessenter for digitisering av kulturarven (SEDAK) ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKAMR) har dei siste par åra jobba med eit forprosjekt og eit pågåande hovudprosjekt, som har omfatta kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet. Forprosjektet har gitt ei utgreiing av behovet for ei kvalitetssikring og hovudprosjektet har omfatta beskriving og utvikling av metode og verktøy for ei integrert automatisert kvalitetssikring av dei digitiserte arkivkjeldene publisert på Digitalarkivet.
Les meir »
Kjeldestudie. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
Kjeldestudie. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
Fullt møterom på IKAMR. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
Fullt møterom på IKAMR. Foto: Anne Tømmervåg, IKAMR
15.09.2022

Ein kveld med Slekt og Data Ålesund

Eit lenge planlagt besøk kunne endeleg gjennomførast onsdag – fritt for koronarestriksjonar.
Les meir »
Piotr Cabaj, fotograflærling ved SEDAK, i blackbox-studio. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, SEDAK/IKAMR
Piotr Cabaj, fotograflærling ved SEDAK, i blackbox-studio. Foto: Ottar Andre Breivik Andersson, SEDAK/IKAMR
Frå omvisning i magasinet ved rådgjevar Andri Jonsson. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
Frå omvisning i magasinet ved rådgjevar Andri Jonsson. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
Rådgjevar Torstein Skeide Olsen fortalde om arbeidet ved ordningsavdelinga. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
Rådgjevar Torstein Skeide Olsen fortalde om arbeidet ved ordningsavdelinga. Foto: Vibeke Lunheim, IKAMR
15.09.2022

Besøk av politiarkivarar frå heile Norge

Tirsdag 13. september fekk IKAMR besøk av 50 politiarkivarar frå heile landet. Gruppa bestod av arkivleiarar og arkivmedarbeidarar frå politiet og ulike særorgan knytt til politiet. Deltakarane var samla i Ålesund i regi av Møre og Romsdal politidistrikt.
Les meir »
Tre smilande unge menn står på eit par pallar og lener seg mot fleire stablar flyttekassar
Frå venstre: Egil Woldseth Hessen, Andri Jónsson og Torstein Skeide Olsen, alle IKAMR
12.09.2022

Nedpakking av arkiv frå Smøla kommune

IKAMR tok 6. september 2022 turen til Smøla for oppstart av ordningsprosjekt som blei inngått i 2021, som følge av Smøla kommune sitt tilsyn frå arkivverket i 2020.
Les meir »
Scandic Hotell Kristiansund. Foto: Scandic
Scandic Hotell Kristiansund. Foto: Scandic
02.09.2022

Program og påmelding til Kontaktkonferansen 2022

Det er no ope for påmelding til Kontaktkonferansen 2022, som vert arrangert i Kristiansund 9.-10. november. Hovudtemaa for årets konferanse er nyheiter frå arkivmiljøet i Møre og Romsdal, bruk av arkiva, fellesløysingar i arkivsystem og digitisering for kassasjon.

Onsdag konsentrerer vi oss om lokale tema, med rom for nettverksbygging og diskusjon.

Torsdag får vi høyre foredrag om aktuelle faglege tema, og avsluttar konferansen med ein livleg paneldiskusjon. Som vanleg har vi også felles middag, med utdeling av prisen Årets arkivar!
Les meir »