Aktuelt

Avlevering av arkiv frå Stranda. Fotograf: Ragnar H. Albertsen. Fylkesfotoarkivar.
22.02.2019
Stranda kommune leverte 21. februar om lag 160 meter av sitt arkiv til IKA Møre og Romsdal. Arkivet skal ordnast og klargjerast til deponering som ein del av ein prosjektavtale kommunen har inngått med oss.
Arnstein Slinning. Fürstbiografien gir ei skildring av korleis det var å vekse opp på slutten av 1800-talet, studentlivet i Tyskland, livet i Ålesund etter bybrannen i 1904 og elles utover 1900-talet. Fotograf: Ottar André Breivik Anderson, SEDAK/IKAMR.
21.02.2019
Jugendstilsenteret & KUBE har i samarbeid med SEDAK/IKAMR fått transkribert og digitalisert sjølvbiografien etter arkitekt Hans Backer Fürst.
Ulstein kommune sine arkivarar på besøk. Fotograf: Ottar André Breivik Anderson.
21.02.2019
20. februar var arkivarar frå Ulstein kommune på fagdag hos IKA Møre og Romsdal.
06.02.2019
I 2019 er følgande veker sett av til mottak av arkiv frå kommunane: 6, 14, 25, 34, 42 og 50.
Tilsette ved IKA. Fotograf: Nils Peder Farstad. SEDAK.
17.12.2018
IKAMR ønsker alle ei god jul og eit godt nytt år!