Aktuelt

Åsta Vadset fortel om privatarkiv. Foto: Piotr Cabaj.
Åsta Vadset fortel om Privatarkiv. Foto: Piotr Cabaj
Jan Aakvik viste søk i kulturdatabasar. Foto: Piotr Cabaj.
Jan Aakvik viste søk i kulturdatabasar. Foto: Piotr Cabaj
Fylkesfotoarkivar Ragnar H. Albertsen demonstrerer digitalisering og søk i fotobasar. Foto: Piotr Cabaj.
Fylkesfotoarkivar Ragnar H. Albertsen demonstrerar digitalisiering og søk i fotobasar. Foto: Piotr Cabaj.
Zane Aboltina  ved SEDAK diskuterer digitalisering. Foto: Piotr Cabaj.
Zane Aboltina ved SEDAK diskuterer digitalisering. Foto: Piotr Cabaj.
Piotr Cabaj fortel om digitalisering. Foto: Zane Aboltina.
Piotr Cabaj fortel om digitalisering. Foto: Zane Aboltina.
01.22.2020

IKAMR på Slekts- og lokalhistorietorg i Kristiansund

Stinn brakke på Thon hotellet på Innlandet i Kristiansund! Mykje folk hadde funne vegen til Slekt og Data Møre og Romsdal sitt arrangement som vart heldt laurdag 18. januar. I tillegg til 30 utstillarar og standar var det 5 gode foredrag som tok for seg forlis, arkivet etter Einar Thurn Christensen, Mannbjøinn, DNA i slektsforsking og skipsfartshistorie. Dei fleste av utstillarar og standar selde årbøker, bygdebøker eller hefte.
Les meir »
Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
01.22.2020

Ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor

Kommunar og fylkeskommunar sitter på store mengder digitalt arkivmateriale som kike blir avlevert, mye av dette står i fare for å gå tapt. En ny produksjonslinje gjør nå kommunane i stand til å møte disse utfordringane.
Les meir »
Flyttekasser i magasin under alvevering
Kvar avleveringsveke blir det deponert store mengder arkiv til IKAMR. Foto: Rangar Albertsen
01.07.2020

Avleveringsveker i 2020

Kvart år blir det sett av faste veker for avlevering av arkivmateriale frå eigarkommunane våre. Denne ordninga har fungert godt og vi vidarefører praksisen i 2020.
Les meir »
Ledig stilling Personvernombod
personvernombod_ledigstilling_2020.JPG
01.02.2020

Ledig stilling som Personvernombod ved IKA Møre Romsdal

IKA Møre og Romsdal leverer tenesta personvernombod for 27 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi søker etter ein person som saman med prosjektleiar skal ha rolla som personvernombod i kommunane som deltek i prosjektet. Prosjektet går til 31.12.2020 med moglegheit for fast stilling etter prosjektperioden.
Les meir »
Ordning av Unidos arkivet. Foto: Piotr Cabaj.
Ordning av Unidos arkivet. Foto: Piotr Cabaj.
12.19.2019

114 hyllemeter klippfiskhistorie ferdig ordna og katalogisert

Frå september til desember 2019 har Eli Morken Farstad ordna og katalogisert arkivet etter De Norske Klippfiskeksportørers Landsforening og Unidos A/S (tidl. A/L). Arkivet er no ferdig ordna og blir om få dagar publisert i arkivportalen.
Les meir »