Elektronisk arkiv

Petter B. Høiaas, Tore Fadnes, Torbjørn Aasen (Jean-Philippe Caquet dro til annet møte før bildet blei tatt).  Foto: SEDAK. Fotograf: Zane Aboltina
Petter B. Høiaas, Tore Fadnes, Torbjørn Aasen (Jean-Philippe Caquet dro til annet møte før bildet blei tatt). Foto: SEDAK. Fotograf: Zane Aboltina.
10.02.2020

Documaster Noark 5-uttrekk

Documaster AS besøkte IKAMR for Noark 5 Workshop tysdag 4. februar. Felles målsetting er gode prosessar og feilfrie Noark 5-uttrekk frå kommunane til depot.

Les meir »
IT-arkivarar i arbeid. Foto: IKAMR
IT-arkivarar i arbeid. Foto: IKAMR
10.02.2020

Arkivverket godkjenner KDRS produksjonslinje

Arkivverket har i skriv 07.02.2020 godkjent at Noark 3-/Koark- og Noark 4-system kan bevarast gjennom KDRS produksjonslinje. Metoden nyttar SIARD tabelluttrekk av heile databasen og malsett for å ordne og beskrive uttrekket.

Les meir »
Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
22.01.2020

Ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor

Kommunar og fylkeskommunar sit på store mengder digitalt arkivmateriale som ikkje blir avlevert. Mykje av dette står i fare for å gå tapt. Ei ny produksjonsline gjer kommunane no i stand til å møte desse utfordringane.

Les meir »
Torbjørn Aasen holdt foredrag om KDRS sin produksjonslinje i Helsinki. Foto: KDRS
Torbjørn Aasen heldt foredrag om KDRS si produksjonsline i Helsinki. Foto:KDRS
21.11.2019

Foredrag om KDRS si produksjonsline for elarkiv i Helsinki

Torbjørn Aasen heldt presentasjon på DLM Forum i Helsinki 14. - 15. november 2019 om prosjektet "Kommunearkivenes Digitale Ressurssenter (KRDS) produksjonslinje for bevaring av elektroniske arkiv".

Les meir »
fakd_0855_00007_elarkivarar_mrogsogf_redusert2.jpg
07.03.2019

Decom Workshop for Sofie og Extens

IKA Møre og Romsal held Decom Workshop for systema Sofie (saksarkiv) og Extens (skole) onsdag 6. og torsdag 7. mars. Geir Utmo frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er med saman med IKAMR sine eigne elarkivarar Tore Fadnes og Torbjørn Aasen.

Les meir »