Elektronisk arkiv

Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
Kurs ved IKA Rogaland. Foto: IKA Rogaland
01.22.2020

Ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor

Kommunar og fylkeskommunar sitter på store mengder digitalt arkivmateriale som kike blir avlevert, mye av dette står i fare for å gå tapt. En ny produksjonslinje gjør nå kommunane i stand til å møte disse utfordringane.
Les meir »
Torbjørn Aasen holdt foredrag om KDRS sin produksjonslinje i Helsinki. Foto: KDRS
Torbjørn Aasen heldt foredrag om KDRS si produksjonsline i Helsinki. Foto:KDRS
11.21.2019

Foredrag om KDRS si produksjonsline for elarkiv i Helsinki

Torbjørn Aasen heldt presentasjon på DLM Forum i Helsinki 14. - 15. november 2019 om prosjektet "Kommunearkivenes Digitale Ressurssenter (KRDS) produksjonslinje for bevaring av elektroniske arkiv".
Les meir »
fakd_0855_00007_elarkivarar_mrogsogf_redusert2.jpg
03.07.2019

Decom Workshop for Sofie og Extens

IKA Møre og Romsal held Decom Workshop for systema Sofie (saksarkiv) og Extens (skole) onsdag 6. og torsdag 7. mars. Geir Utmo frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er med saman med IKAMR sine eigne elarkivarar Tore Fadnes og Torbjørn Aasen.
Les meir »
torbjorn_kdrs_tildeling_2017_and5323_2.jpg
12.21.2017

Satsing på bevaring av fagsystem i kommunal sektor

Riksarkivaren har tildelt 700.000 kroner til definering og utvikling av malsett for uttrekk av fagsystemer. Det betyr at fagsystem kan bevarast fullelektronisk sjølv utan eigen uttrekksmodul eller Noark-integrasjon. IKAMR deltek aktivt i dette KDRS-prosjektet der verktyet Documaster Decom er utvikla.
Les meir »
decom.png
04.28.2017

Documaster Decom nytt verktøy bevaring av elarkiv

"KDRS produksjonslinje for bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske system fra kommunal sektor" holdt tirsdag 25. april en workshop på IKAMR saman med Documaster Ålesund og utviklar frå Ivan frå Bulgaria. Prosjektet er støtta av Riksarkivaren sine prosjekt- og arkivutviklingsmidler og vil effektivisere bevaring og formidling av kommunane sine avslutta system.
Les meir »