Personvernombod

To menn og ei kvinne i like, gensarar står ved ein rollup om personvern og ser mot kamera
Personvernombodstenesta representert av dagleg leiar i IKAMR Jesper Sode Hansen, Henrik Leknes Syversen (rådgivar personvern) og Yueyuan Luo (rådgivar personvern). Foto: Piotr Cabaj, SEDAK/IKAMR
26.01.2024

Personverndagen 28. januar

Kvart år den 28. januar vert den internasjonale personverndagen markert. Personverndagen har ei viktig rolle i å spreie kunnskap om personvern, og personvernombodet har gjennom markeringa eit unikt høve til å løfte personvernet i samfunnet. Kunstig intelligens møter personvern er eit av fleire tema for årets personverndag. Men kva handlar personvern om?

Les meir »
Tre menn og to kvinner på rekke smiler mot fotografen
Frå venstre: Ove Skåra - Datatilsynet, Helge Veum - Ålesund kommune, Margrete Mork Müller, Henrik Leknes Syversen og Karen Vanessa Sundgot Gurskevik - IKAMR. Foto: Åse Karin Gjære - Ålesund kommune
25.01.2023

Fellesmøte for personvernombodstenesta

IKA Møre og Romsdal IKS har sidan 2018 tilbydd eigarane sine personvernombodsteneste. I dag er 22 kommunar i tillegg til fylkeskommunen mottakar av tenesta.

Les meir »