Personvernombod

Logo lånt frå facebook.com
Logo lånt frå facebook.com
06.10.2021

Datatilsynet vel å ikkje bruke Facebook

Personvernomboda ved IKAMR har fått spørsmål om vi har gjort ei eiga vurdering om at Datatilsynet vel å ikkje bruke Facebook, og det som kan opplevast som ei oppfordring til offentlege myndigheiter om å innta det same standpunktet.
Les meir »
Rune Opdahl og Jon Wessel-Aas, foto: Henrik Skjevestad/Thea N. Dahl
Rune Opdahl og Jon Wessel-Aas, foto: Henrik Skjevestad/Thea N. Dahl
01.04.2020

Ny smittevernapp

Bør helsemyndigheitene sin nye smittevernapp takast i bruk?
Les meir »