Arkivdanning

Bilete lånt frå http://www.hil.no
05.04.2017
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endra frå 1. januar 2017 slik at det frå no av er krav om politiattest for alle som yter tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Kurshaldar Ole Stian Hovland og nokre av kursdeltakarne. Foto: Guro Flø, IKAMR.
04.03.2016
Onsdag 2. og torsdag 3. mars arrangerte IKAMR Arkivplan.no-kurs ved fylkeshuset i Molde.
Ivrige kursdeltakarar i aksjon. Foto: Arnt Ola Fidjestøl, IKAMR.
15.10.2014
IKAMR, ved Arnt Ola Fidjestøl, held for tida grunnkurs for kommunane i arkivplan.no. Første kurs var 15.oktober i Ålesund. Dei to neste kursa er henhaldsvis i Molde 23.oktober og i Kristiansund 29.oktober.
Arkivhåndboken for offentlig forvaltning er skriven av Ivar Fonnes.
26.06.2014
Slik situasjonen er i kommune-Norge i dag, finnes det omtrent like mange varianter når det gjelder arkivorganisering som det finnes kommuner. Dette er en rest fra da arkivtjenesten i en kommune var ansett som en ren sekretærfunksjon, og hvor det å bringe sjefen kaffe og fungere som kommunens ansikt utad var omtrent like viktig som å åpne posten og ta telefonen.