SEDAK

Bilde av ein mann som står framfor ein storskjerm og viser noko på eit nettbrett
Ottar A. B. Anderson. Arkivfoto: Piotr Cabaj, SEDAK/IKAMR
09.10.2023

Webinar om digitisering - SEDAK deler erfaringar

Kollegaen vår, Ottar, som er leiar ved SEDAK, skal denne veka vere med på ei kunnskaps- og erfaringsutveksling om digitisering saman med representantar frå Arkivverket og Nasjonalbiblioteket.

Les meir »
Foto: Piotr Cabaj, IKAMR/SEDAK
Foto: Piotr Cabaj, IKAMR/SEDAK
Foto: Piotr Cabaj, IKAMR/SEDAK
Foto: Piotr Cabaj, IKAMR/SEDAK
Foto: Piotr Cabaj, IKAMR/SEDAK
Foto: Piotr Cabaj, IKAMR/SEDAK
03.10.2023

Digitisering av LP-plater - Live frå IKAMR/SEDAK

Onsdag 4. oktober kl 09:00 skal SEDAK, via direktesending på YouTube, digitisere framsida av 140 LP-plate-omslag. Digitiseringa er bestilt av Fonna forlag ved forfatter Arild Torvund Olsen i forbindelse med utgiving av boka Slagersong og svartmetall i 2024.

Les meir »
Gruppebilde rundt eit bord
Fotograf: Piotr Cabaj, SEDAK/IKAMR
24.05.2023

Besøk av Arkivforbundet

I føremiddag har vi hatt besøk av ein kunnskapsrik og triveleg gjeng, nemleg styret i Arkivforbundet!

Les meir »
Fire menn ser og smiler mot kamera, dei sit rundt eit kvitt arbeidsbord med laptopar på. I bakgrunnen ein stor tv-skjerm.
Arbeidsmøte ved NTNU i Gjøvik i mars 2022 saman med studentar ved IDI. F.v: Mikael Falkenberg Krog, Jakob Frantzvåg Karlsmoen, Martin Wighus Holtmoen og Ottar A.B Anderson. Foto: Ottar A.B Anderson, SEDAK
Framsida til magasinet Arkivråd, nr 1 av 2022, i blå fargar.
Framsida av Arkivråd 1/22
21.09.2022

Artikkel om FoU-prosjektet «Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet» i tidsskriftet Arkivråd

Fylkessenter for digitisering av kulturarven (SEDAK) ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKAMR) har dei siste par åra jobba med eit forprosjekt og eit pågåande hovudprosjekt, som har omfatta kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet. Forprosjektet har gitt ei utgreiing av behovet for ei kvalitetssikring og hovudprosjektet har omfatta beskriving og utvikling av metode og verktøy for ei integrert automatisert kvalitetssikring av dei digitiserte arkivkjeldene publisert på Digitalarkivet.

Les meir »
Ei gruppe personar, 3 kvinner og 5 menn står i to rekker og smiler mot kamera. Dei står inne i ein lagerhall med hyller lengst bak og logistikksystem for depot bak seg.
Til stades på årets første møte var Ole Martin Rønning, Kristine Storesletten Sødal, Aud Åse Reitan, Jan Aakvik, Nina Refseth, Per Inge Bøe, Håkon Glørstad og Jonny Edvardsen. Fotograf: Marte Aanes Stien, NB.
Datastyrt depot for arkiv, som ser ut som eit logistikksystem for post eller kasser. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
Datastyrt depot for arkiv. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
Inne i eit mørkt rom. På beggen bak er det ein dataskjerm med fotoredigeringsprogramvare, fremst er eit digitiseringsoppsett med avansert kamerautstyr på stativ som er vendt ned mot ei plate der materiale blir lagt for digitisering.
Digitisering av foto med avansert kamerateknologi. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
Ein lagerreol merka med bokstavar og siffer langsmed dei forskjellige hyllene, i kvar hylle er det fleire sortar maskiner for digitering av lyd og film. Det er også plastkasser og pappkasser ståande i hylle og på golv.
Eit utval av avspelingsmaskiner for å kunne digitisere lyd og film. Foto: Jan Aakvik, IKAMR.
10.06.2022

Digitalisering av kulturarven

Med bakgrunn i oppdraget om digitalisering av Norges kulturarv har Nasjonalbiblioteket nemnt opp "Rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering". IKAMR er representert i utvalet.

Les meir »
Skjermdump frå Teamsmøte, 2 kvinner ved sidan av kvarandre frå kvart sitt kontor, og ein mann nedst i høgre hjørnet. Alle smiler.
Åsta Vadset (rådgjevar for private arkiv ved IKAMR), Marianne Nystad (avdelingsleder Tingvoll museum ved Stiftinga Nordmøre museum) og Ottar Andre Breivik Anderson (leiar SEDAK ved IKAMR). Foto: Ottar Andre Breivik Anderson
17.12.2021

Arkivutviklingsmidlar til IKAMR

Kvar haust er det mogleg å søke om tilskot til ulike prosjekt frå Arkivverket. I dag kom lista over dei i alt 33 søknadane som vart innvilga i år. IKAMR fekk tildelt 700 000 kroner i midlar til 2 ulike arkivutviklingsprosjekt.

Les meir »
Logo for godkjent lærebedrift - ein svart sirkel med bokstaven L i midten, på toppen av sirkelen står det vi har lærling og under godkjent lærebedrift
Logo godkjent lærebedrift
To menn i eit fotostudio med eksterne lyskjelder som lyser på ein stor kloss der det står ein gamal sko. Den eine mannen held i skoen, medan den andre fotograferer den.
Piotr Cabaj og fagleg leiar Ottar A. B. Anderson arbeider i studio med pilotprosjekt for Viti Musea på Sunnmøre. Dokumentasjon av skoen til Joachim Rønneberg
Eit brudepar står under sløret til bruda, på ei kai. Det er fin solnedgang og refleksjon av den i vatnet bak brudeparet. Ei stor ekstern lyskjelde står mellom brudeparet og fotografen, som ein ser ryggen på.
Piotr Cabaj i oppdrag på location, fotografering av brudepar
Mann står med kamera på fotostativ ved sidan av Osebergskipet på Bygdøy, og tek bilde av skipet
Piotr Cabaj på fagleg besøk hos Kulturhistorisk Museum, Vikingskiphuset i Oslo
13.07.2021

Fotograflærling ved SEDAK

Piotr Cabaj har sidan november 2020 vore lærling i fotograffaget og har gjennomført prøvetid på 6 månader på ein særs tilfredsstillande måte. Kontrakten går no over til å vere aktivt gjeldande fram til sommaren 2023.

Les meir »
To menn sit ved to datamaskinar og ser konsentrert i skjermane
Frå venstre: Ottar A. B. Anderson og Piotr Cabaj - Foto: Piotr Cabaj, SEDAK
27.04.2021

SEDAK på PrimusWeb-kurs

SEDAK gjennomførte sist veke 2 dagar digitalt grunnleggande PrimusWeb-kurs.

Les meir »
Hyllereolar med arkivboksar og permar i mange fargar
Foto: Zane Aboltina, SEDAK
Mann står mellom mange høge rekker med flyttekassar
Torstein Skeide Olsen frå IKAMR - Foto: Zane Aboltina, SEDAK
Smilande kvinne lener seg mot ein stor stabel flyttekassar
Zane Aboltina frå SEDAK - Foto: Torstein Skeide Olsen, IKAMR
26.04.2021

Besøk i Rauma kommune

Sist veke var IKAMR på besøk til Rauma kommune for å ferdigstille eit tidlegare påbyrja digitaliseringsprosjekt for byggesak og landbruk.

Les meir »
Forhandlingsprotokoll Øre fattigkommisjon
Forhandlingsprotokoll Øre fattigkommisjon
Forhandlingsprotokoll Molde fattigkommisjon
Forhandlingsprotokoll Molde fattigkommisjon
26.01.2021

Protokollar frå Molde og Øre fattigkommisjon digitalt tilgjengelege

IKA Møre og Romsdal har på førespurnad frå ein privatperson digitalisert protokollar skapt av Molde og Øre fattigkommisjon. Arkiva etter fattigvesenet er gode kjelder som kastar lys over dei sosiale tilhøva i by og bygd. Her kan ein finne opplysningar om livet til einskilde personar.

Les meir »