10.02.2020

Kontakt personvernombod

E-post:
personvernombud@ikamr.no
(Vi gjer deg merksam på at vanleg e-post er ukryptert. Vi fordrar deg derfor til å ikkje sende informasjon underlagt teieplikt, sensitive eller andre fortrulege opplysningar via e-post).

Telefon:
920 76 580

Besøksadresse:                                 
Kirkegata 10B                                                   
6004 Ålesund
                                             

Postadresse:                                 
Postboks 1073, Sentrum                                                   
6001 Ålesund

Opningstider kontor:                       
mandag–fredag kl. 09:00–15:00