15.04.2021

Fotografane

Historia til fotografane er ein viktig del av handverkarhistoria i Møre og Romsdal.

Arkiv etter fleire profesjonelle fotografar er tekne godt vare på for ettertida og ti-tusenvis av bilde frå arkiva deira er digitaliserte og ligg i databasen.

For ei oversikt over fotografane som hadde sitt virke frå 1850 til 2000 i Møre og Romsdal, sjå vedlegg.