21.03.2024

Representantskap 2024 - 1

Saksliste:

  • 01/24: Oppteljing av representantskapsmedlemmar
  • 02/24: Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 03/24: Val av to til å føre møteprotokoll
  • 04/24: Orienteringssaker frå selskapet
  • 05/24: Sikre arkiv for framtida - Nytt bygg / OPS prosjekt
  • 06/24: Fagleg årsmelding 2023
  • 07/24: Årsmelding og rekneskap 2023
  • 08/24: Handlingsprogram IKAMR 2024
  • 09/24: Val til selskapet
  • 10/24: Godkjenning av protokoll

Lenke til møte