11.02.2020

Bestilling av foredrag, kurs og opplæring

Framsider til diverse hefte med lovverk

Ta kontakt på e-post: personvernombud@ikamr.no.
 
(Vi gjer deg merksam på at vanleg e-post er ukryptert. Vi fordrar deg derfor til å ikkje sende informasjon underlagt teieplikt, sensitive eller andre fortrulege opplysningar via e-post).