06.25.2014

Om arbeidet med privatarkiv

Elleve kommunar har slutta seg til ordninga med deponering av privatarkiv: privatarkivordninga. Dette inneber at IKAMR tar imot arkiv frå bedrifter, lag og privatpersonar i desse kommunane. Vi vurderer den kulturhistoriske verdien av arkiva og mengda i høve til kapasiteten vi har. Kommunane som er med er: Fræna, Giske, Hareid, Norddal, Rauma, Sandøy, Smøla, Stranda, Sunndal,  Vanylven og Vestnes. I tillegg er fylkeskommunen med, noko som gjer at vi har tatt imot nokre andre arkiv. Vi tek ikkje imot arkiv frå eksisterande bedrifter og organisasjonar utan betaling. Arkiv frå Arbeiderpartiet, LO og AOF tek vi imot då Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal leiger depotplass. Det same gjeld Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er mogleg for private å leige plass i dei godkjende depota til IKAMR.

IKAMR er ein arkivinstitusjon for kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Vårt ansvarsområde er kommunale og fylkeskommunale arkiv. Private arkiv er det ingen som har eit dedikert ansvar for, men vi prøver å sikre ein del av den verdfulle kulturarven som privat verksemd har etterlate seg. Dokumentasjon av nærings- og organisasjonsliv er viktig for å kunne få eit mest mogleg fullstendig bilete av fortida. Då er det ikkje nok å ta vare på dokumentasjon av offentleg verksemd.

Organisasjonen Næringshistorisk forening i Møre og Romsdal er ein støttespelar i dette arbeidet.