26.06.2019

Om IKA

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal er eit eige selskap (IKS) som vart starta i april 2000. IKA Møre og Romsdal er eigd av fylkeskommunen og alle kommunane i heile fylket, frå Volda i sør til Smøla i nord. Vi har hovudkontor i Ålesund. IKA Møre og Romsdal arbeider med problemstillingar knytte til kommunane si dokumenthandtering. I tillegg har vi ei digitaliseringsteneste; Sedak, og ei fotoarkivteneste; Fylkesfotoarkivet. Kulturnett Møre og Romsdal er også ein del av IKA Møre og Romsdal. Dei tre siste er tenester som fylkeskommunen har lagt til oss. 

For meir informasjon sjå Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS.