Eldre arkiv

Gruppebilde rundt eit bord
Fotograf: Piotr Cabaj, SEDAK/IKAMR
24.05.2023

Besøk av Arkivforbundet

I føremiddag har vi hatt besøk av ein kunnskapsrik og triveleg gjeng, nemleg styret i Arkivforbundet!

Les meir »
Handskrive brev frå Husmorlaget
Brev frå Husmorlaget. Foto: Vibeke Solbakken Lunheim, IKAMR
Særutskrift
Særutskrift. Foto: Vibeke Solbakken Lunheim, IKAMR
16.05.2023

Vi treng motstandarar

I eit brev datert 5. mai 1981 blei Stordal kommune utfordra av Stordal husmorlag til å stille lag for å spele fotballkamp på stadion 17. mai, for husmorlaget trengde motstandarar! Utkleding var påbode og at dei håpte på sporty innsats frå dei tilsette i kommunen.

Les meir »
Framsida av ei gamal møtebok med spindelvevmønster. På midten er det ein etikett som seier kva det er.
Møtebok - Musikk- og kantate-komiteen i høve Ålesunds 100-årsjubileum 1948. Foto: Ottar A.B Anderson, SEDAK
Open handskriven møtebok med innlimt annonse frå Sunnmørsposten.
Utdrag frå møteboka og avisannonsen frå Sunnmørsposten om konkurransen. Foto: Ottar A.B Anderson, SEDAK
Framside til eit enkelt teksthefte, stifta tre plassar på venstre side.
Framside - Kantate til Ålesunds 100-årsjubileum 13. april 1948 - Henrik Straumsheim. Foto: Ottar A.B Anderson, SEDAK
13.04.2023

Aalesunds 100-årsjubileum - Musikk- og kantate-komiteen

«La det med en gang være sagt at jubileumskantaten ble en seier for organist Solem på alle måter, som dirigent og først og fremst som komponist. Det må være tilatt å kalle kantaten for noe av et mesterverk, en fulltreffer.
...
Først og fremst virket det hele originalt, selvopplevet og inspirert. Det var ingen kantate av dusin-typen med de vanlige musikalske fraser, noe en for øvrig også må takke tekst-forfatteren for.»

Sunnmørsposten den 14. april 1948

Les meir »
Ei handskriven side i tynt papir i ein gamal protokoll, det er vanskeleg å lese handskrifta
Ålesund - brannrapport 1904. Foto: Piotr Cabaj, SEKDAK/IKAMR
23.01.2023

«Her stod menneskerne magtesløse» - Ålesund i lys lue

«Herved har jeg at indberette til den ærede politimester om den ildsvaade, som begyndte lørdags morgen i totiden, og som har lagt den største del av byen i aske». Slik startar branndirektør og stadsingeniør Johannes Solem rapporten han skreiv fem dagar etter katastrofen ramma Ålesund.

Les meir »
Ein ung mann og ein godt vaksen mann står framfor ein hyllereol full med boksar og arkiv, begge smiler til fotografen.
Emil Stokkevåg (prosjektmedarbeidar ved IKAMR), Eldar Høidal (historikar ved møbelmuseet for Stiftinga Viti og forfattar). Foto: Åsta Vadset, IKAMR
09.12.2022

Stortingsmannarkivet for Møre og Romsdal

Arkivet etter Møre og Romsdals stortingsrepresentantar ligg no klar for ordning her ved IKAMR. Dette er eit arkiv som kan fortelje oss mykje om fortida vår, og vekker av sin natur både lokale så vel som nasjonale interesser. Det er her snakk om foredrag, brevsamlingar, saksarkiv, dagboksnotat og mykje meir.

Les meir »