Eldre arkiv

Egil Woldseth Hessen, Torstein Skeide Olsen, Joanna Pietruszka, arkivleiar i Molde kommune, Martha Beinset og Stine Hovdenakk - Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
Egil Woldseth Hessen, Torstein Skeide Olsen, Joanna Pietruszka, arkivleiar i Molde kommune, Martha Beinset og Stine Hovdenakk - Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
01.03.2021

Pakking av arkiv - Molde kommune

I forbindelse med ordningsprosjekt for Molde kommune, stilte IKAMR 25. og 26 februar mannsterkt opp og pakka papirarkiv knytt til teknisk sektor.
Les meir »
Oddrun Skomsøy, leiar for publikumssenteret og Torstein Skeide Olsen, IKAMR – Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
Oddrun Skomsøy, leiar for publikumssenteret og Torstein Skeide Olsen, IKAMR – Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
Inger Anne Rangnes, leiar i arkivgruppa til Lokalhistorisk arkiv for Smøla og Torstein Skeide Olsen, IKAMR – Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
Inger Anne Rangnes, leiar i arkivgruppa til Lokalhistorisk arkiv for Smøla og Torstein Skeide Olsen, IKAMR – Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
23.02.2021

Kartlegging av papirarkiv - Smøla kommune

Torsdag 18. februar tok IKAMR turen til Smøla kommune for synfaring og kartlegging av arkiv ved Smøla rådhus.
Les meir »
Torstein Skeide Olsen studerer protokollar på besøk hos Fjord kommune - Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
Torstein Skeide Olsen studerer protokollar på besøk hos Fjord kommune - Foto: Geir Håvard Ellingseter, IKAMR
23.02.2021

Kartlegging av papirarkiv - gamle Norddal kommune

Måndag 15. februar var IKAMR på besøk på rådhuset hos Fjord kommune for å kartlegge resterande papirarkiv som framleis står der, frå gamle Norddal kommune.
Les meir »
Ingeborg Anna Olsdatter Brune - Foto: Ukjent
Ingeborg Anna Olsdatter Brune - Foto: Ukjent
10.02.2021

"Oldemor Ingeborg"

Når ein høyrer ordet oldemor, tenker ein ofte direkte på ei eldre kvinne. Men oldemor Ingeborg vart aldri det.
Les meir »
Forhandlingsprotokoll Øre fattigkommisjon
Forhandlingsprotokoll Øre fattigkommisjon
Forhandlingsprotokoll Molde fattigkommisjon
Forhandlingsprotokoll Molde fattigkommisjon
26.01.2021

Protokollar frå Molde og Øre fattigkommisjon digitalt tilgjengelege

IKA Møre og Romsdal har på førespurnad frå ein privatperson digitalisert protokollar skapt av Molde og Øre fattigkommisjon. Arkiva etter fattigvesenet er gode kjelder som kastar lys over dei sosiale tilhøva i by og bygd. Her kan ein finne opplysningar om livet til einskilde personar.
Les meir »