Eldre arkiv

Tre menn står i ein glaskorridor, vende mot fotografen som står i ein ende av korridoren. Alle smiler
Klare til arbeid i Surnadal. Frå venstre: Egil Woldseth Hessen, Torstein Skeide Olsen og Aleksander Larsen. Foto: Åsta Vadset, IKAMR
Eit langt smalt rom med arkivskap, traller og trehyller, fylde med arkivboksar, permar og mapper.
Visittkontoret på sjukeheimen før nedpakking. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Det lange smale rommet med arkivskap, traller og trehyller, er no tømt for permar og arkivboksar, og er ferdigrydda og pakka i flyttekasser.
Visittkontoret på sjukeheimen ferdig nedpakka. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Tre menn står bak ein stor haug med ferdigpakka flyttekasser, dei smiler mot kamera.
Torstein Skeide Olsen, Aleksander Larsen og Egil Woldseth Hessen bak alle flyttekassene dei pakka sist veke. Foto: Sigrid Janne Moen, Surnadal kommune
27.06.2022

Nedpakking av arkiv i Surnadal

IKAMR tok sist veke turen til Surnadal for å fortsette innhaustinga av arkiv tilhøyrande ordningsprosjektavtalen inngått i 2021.
Les meir »
Kjellarrom med lys vegg der det står ei lang rekke med flyttekasser på pallar. Til høgre står ein pallejekk.
Det ferdig nedpakka arkivet som skal til IKAMR. Foto: Aleksander Larsen
I kjellarlokale jobbar to menn med å flytte ein palle med flyttekasser, som skal stillast opp ved sidan av ei rekke andre pallar fylde med flyttekasser.
Til venstre Torstein Skeide Olsen, til høgre Egil Woldseth Hessen. Foto: Aleksander Larsen
20.06.2022

Pakketur til Aukra

Den 16. juni tok IKAMR turen til Aukra kommune for å starte opp eit ordningsprosjekt inngått i februar i år. Prosjektet har ei ramme på 174 hyllemeter med estimert ferdigstillingstid ut 2025.
Les meir »
To menn står i eit lagerrom med opning ut bak, dei står bak ein stor stabel med flyttekasser og smiler mot kamera
T.v. Torstein Skeide Olsen, t.h. Egil Woldseth Hessen med flyttekasser dei har pakka. Foto: Aleksander Larsen, IKAMR.
To menn står i ein kjellargang ved ei opa dør, ein kan så vidt skimte hyller innanfor døra. Mennene er opptatt med å brette og merke flyttekasser for bruk.
Egil Woldseth Hessen og Torstein Skeide Olsen pakkar flyttekasser. Foto: Aleksander Larsen, IKAMR.
10.06.2022

Nedpakking av arkiv frå Molde kommune

IKAMR drog denne veka to dagar til Molde kommune for å fortsette nedpakkinga av endå ein sektor, denne gongen helse.
Les meir »
Bilde av ei tekstside i to kolonnar om grunnlov og fridom. Svart-kvitt-tekning av det norske flagget oppe til høgre.
Framside 1965.
16.05.2022

17. mai-nemnda

Årets 17. mai er den første på eit par år no som endeleg kan feirast på "normalt" vis igjen, til lukke og stas for mange.

I arkiva våre finst fleire 17. mai-komitear og nemnder, og i forbindelse med eit pågåande ordningsprosjekt frå Ulstein kommune, har vi valt å skrive litt om deira 17. mai-nemnd i høve nasjonaldagen.
Les meir »
Bilde av ein handskriven protokoll med sidetal i venstre hjørne. Raud snirklete handskriven tekst.
Formannskapsprotokollen 28. november 1945. Avfotografering frå protokoll 1939-1945.
Bilde av ei side i ein handskriven protokoll med sidetal øvst i høgre hjørne. Blå snirklete handskriven tekst.
Utdrag frå Vestnes formannskap sitt første møte etter frigjeringa 1945. Avfotografering frå protokoll 1939-1945.
06.05.2022

"Frigjøringen kom!"

«Om vi alltid har vært heldig, og truffet det rette valg, det får andre dømme om. En ting kan dog forsikres, at alle saker blev vell overveiet før der blev gjordt vedtak. Det var det midlertidiges kom.styres høyeste mål, å gjøre alt slik at det var etter folkets ønske og tjente til folkets bedste».
Les meir »