Eldre arkiv

«NOU  2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø»
03.04.2019
Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalget avgir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig.
Avlevering av arkiv frå Stranda. Fotograf: Ragnar H. Albertsen. Fylkesfotoarkivar.
22.02.2019
Stranda kommune leverte 21. februar om lag 160 meter av sitt arkiv til IKA Møre og Romsdal. Arkivet skal ordnast og klargjerast til deponering som ein del av ein prosjektavtale kommunen har inngått med oss.
Ulstein kommune sine arkivarar på besøk. Fotograf: Ottar André Breivik Anderson.
21.02.2019
20. februar var arkivarar frå Ulstein kommune på fagdag hos IKA Møre og Romsdal.
Lydbånd og lydbåndspiller. Foto: Andri Jonsson, IKAMR
28.06.2018
Av og til blir gjenstander deponert sammen med kommunearkivene, og i enkelte tilfeller kan slike skatter bli glømt i magasinene, bare for å bli oppdaget mange år senere ved tilfeldighet.
Illustrasjonsfoto: Guro Flø, IKAMR
17.11.2017
IKAMR har kvart år faste veker der vi tek imot arkivmateriale frå eigarane våre.