Eldre arkiv

Fotoet er tatt frå ein gang, der ein ser inn i ein arkivreol som er fylt med etiketterte arkivboksar, 7 hyller i høgda, 11 fag innover, ei lang rekke med arkiv.
Arkiv frå Aure og Tustna på plass i magasinet. Foto: Guro Flø, IKAMR
Anja Eileen Skipnes i det gamle kommunehuset på Gullstein. Her held ho opp ein bjørkekubbe, adressert til ordføraren i Tustna frå Naturvernforbundet i 1989, med påskrifta "La naturen leve". Det er litt forskjellig som dukkar opp i arkivet! Foto: Guro Flø, IKAMR
Anja Eileen Skipnes i det gamle kommunehuset på Gullstein. Her held ho opp ein bjørkekubbe, adressert til ordføraren i Tustna frå Naturvernforbundet i 1997, med påskrifta "La naturen leve". Det er litt forskjellig som dukkar opp i arkivet! Foto: Guro Flø,
09.12.2021

Skansenprosjektet i Aure

Skansenprosjektet er no ferdig og arkiva frå Aure kommune er avlevert til depot.
Les meir »
Ein ser inn i eit fag i ein arkivreol, der hylle på hylle er fylt med grå boksar med etikettar pålimt.
Ferdig etiketterte boksar på hylla. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Ein står ute i gangen og ser inn mellom reol 6 og 7, som er fylde med grå arkivboksar, ferdig etikettert.
Pene rekker med etiketterte boksar, ferdig ordna arkiv på hylla. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
Eit stort sjutal på lys bakgrunn (som er ein arkivreol) samt ei liste festa på den lyse bakgrunnen, lista viser innhald i reolen. Det vil seie kommune, arkivskapar, kor stort det er og kvar eksakt arkivet står.
Oversiktsliste over innhald i reol 7 i magasin M-03. Foto: Egil Woldseth Hessen, IKAMR
25.11.2021

Stranda-prosjektet

Stranda kommune inngjekk i 2015 ein avtale med IKAMR om deponering og ordning av 146,7 hyllemeter arkiv. Prosjektet kom som eit resultat av eit tilsyn kommunen hadde frå Arkivverket før dette.
Les meir »
Ein kort korridor, på venstresida er det ein stabel med flyttekasser langs heile veggen. På høgresida ser ein arkivreol full med brune, etiketterte arkivboksar. I midten ryggar ei kvinne inn med eit sekkehjul med 3 kasser på.
Tove Nypan trillar inn meir arkiv frå Aure. Foto: Andri Jònsson, IKAMR
Ein liten korridor med ei dør ut til høgre i bakre del. På venstre side av bildet står ein arkivreol full brune, etiketterte arkivboksar. Til høgre står det flyttekasser tre og tre i høgda langs veggen. I midten av korridoren er det ein smal passasje der ein kan gå. Bakarst i bildet står ein mann med eit sekkehjul, med 3 flyttekasser på.
Torstein Skeide Olsen med tommel opp og arkiv frå Aure. Foto: Andri Jònsson, IKAMR
Lang korridor innover. På høgresida ser ein endeveggen på ei lang rekke grå arkivreolar. Dei er svarte på midten der det er hjul for å rulle på reolane. På venstresida av korridoren står det flyttekasser langt innover, tre og tre i høgda. I midten er det ei smal stripe der ein kan gå inn.
Lang, lang rekke med flyttekasser fulle med arkiv frå Aure, Joanna Pietruszka står heilt bakarst. Foto: Andri Jònsson, IKAMR
08.11.2021

Avlevering frå Aure kommune

6. oktober kom ei avlevering på vel 142 hyllemeter til IKAMR frå Aure kommune.
Les meir »
Eit rom med kvite veggar og tre avlange vindauge høgt på veggen i bakkant, i framkant av bildet mange flyttekasser i stablar på 3 og 3, bak kassene står 4 menn og 1 kvinne og smiler til fotografen
IKAMR ved Egil Woldseth Hessen, Aleksander Larsen, Torstein Skeide Olsen og Andri Jónsson i lag med arkivleiar i Surnadal kommune, Sigrid Janne Moen. Foto: IKAMR
Bilde tatt ovanfrå og ser ned på ein bakgård i Ålesund sentrum, der det er laga til ein lasterampe. Ein lastebil er rygga på plass ved rampen og 3 menn tømmer lastebilen og stiller kassene frå lastebilen i stablar på 3 og 3 i høgda. 3 kasser står klare på eit sekkehjul ved ei opa dør til venstre i bildet, for transport inn i bygget.
Godt samarbeid gjer jobben enklare og kjekkare! Egil Woldseth Hessen og Lars Blix (nærast kamera) tømmer bilen i lag med sjåføren. Foto: Zane Aboltina, SEDAK
I ein smal gang står ei kvinne med ryggen til kameraet og legg flyttekasser flate, som etterpå blir lagt i ein haug bakarst i rommet.
Birgitte Fjørtoft flatar kasser etter ferdig tømming. Foto: Zane Aboltina, SEDAK
Bilde av flyttekassene, no inne i eit arkivmagasin, ein smal gang der kassene står på rekke og rad, 3 og 3 i høgda. 3 personar tømmer kassene.
Arkiva kjem på plass i eitt av magasina. Frå venstre: Åsta Vadset, Andri Jónsson og Joanna Pietruszka bak flyttekassene. Foto: Zane Aboltina, SEDAK
04.11.2021

Først i Surnadal - så i Ålesund

18. til 20. oktober var IKAMR i Surnadal for å pakke ned første del av ordningsprosjekt som ein del av ein avtale på å ordne om lag 500 hyllemeter arkiv for kommunen. 25. oktober kom arkivet til oss i Ålesund.
Les meir »
Tre smilande menn står vende mot kamera inne mellom to høge, lysgrå arkivreolar.
Frå venstre: Øyvind Andersson, NAV Molde, Alexander Larsen og Egil Hessen, IKAMR. Foto: Torstein Skeide Olsen, IKAMR
12.10.2021

Nedpakking av arkiv frå Molde NAV

Den 30. september og 1. oktober drog IKAMR til Molde for å pakke ned arkiv hos NAV.
Les meir »