06.12.2023

Arkivet i veggen på damedo - artikkel i Aksess

Framside AKSESS desember 2023. Foto: Guro Flø, IKAMR
Artikkelen om arkivet i veggen. Foto: Guro Flø, IKAMr

Ein dag i midten av januar 2022 vart IKAMR kontakta om funn av eit arkiv i ein vegg på damedo i gamle Løvenvold kino i Ålesund.

Saman med arkivarar frå Ålesund kommune tok vi turen til det gamle bygget for å vurdere bevaringsverdi av det som var funne.

Meir om funnet og kva vi lærte om gamle Løvenvold kino, kinogåing generelt og snopevanar i Ålesund i førre århundret, kan du lese artikkelen til rådgivar ved IKAMR, Vibeke Lunheim, i nyaste utgåva av Aksess (må ha abonnement for å lese den).

Kategori
Eldre arkiv