05.04.2017

Krav om politiattest for alle som yter tenester i helse og omsorg

paragraftegn_og_stetoskop_minibanner.jpg

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endra frå 1. januar 2017 slik at det frå no av er krav om politiattest for alle som yter tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

KS Advokatane har skrive ein artikkel om endringa.

Sjå spesielt på slutten av artikkelen som omhandlar oppbevaring av politiattestar.

Kategori
Arkivdanning