05.04.2017

Krav om politiattest for alle som yter tenester i helse og omsorg

Bilete lånt frå http://www.hil.no
Bilete lånt frå http://www.hil.no
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er endra frå 1. januar 2017 slik at det frå no av er krav om politiattest for alle som yter tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

KS Advokatane har skrive ein artikkel om endringa.

Sjå spesielt på slutten av artikkelen som omhandlar oppbevaring av politiattestar.

Kategori: 
Arkivdanning