Aktuelt

15.04.2019
IKA Møre og Romsdal har redusert opningstid onsdag 17. april 2019. Kontor og lesesal holder stengt frå klokken 1200. God Påske!
Åge Brekk har vore sekretariatsleiar i oppreisningsordninga som no er avslutta. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
05.04.2019
Oppreinsingsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal er no avslutta. IKA Møre og Romsdal har hatt ansvar for framfinning av relevant arkivmateriale for handtering av søknadane.
«NOU  2019:9 - Fra kalveskinn til datasjø»
03.04.2019
Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalget avgir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig.
Alle rettigheter: Scandic Parken, Ålesund. Scandic Hotels.
20.03.2019
Årets Kontaktkonferanse vert arrangert i Ålesund 01.-02. oktober ved Scandic Parken.
Elarkivarar i arbeid. Geir Kåre Utmo, Tore Fadnes til venstre og Torbjørn Aase. Fotograf: Ragnar H. Albertsen.
07.03.2019
IKA Møre og Romsal held Decom Workshop for systema Sofie (saksarkiv) og Extens (skole) onsdag 6. og torsdag 7. mars. Geir Utmo frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er med saman med IKAMR sine eigne elarkivarar Tore Fadnes og Torbjørn Aasen.
Avlevering av arkiv frå Stranda. Fotograf: Ragnar H. Albertsen. Fylkesfotoarkivar.
22.02.2019
Stranda kommune leverte 21. februar om lag 160 meter av sitt arkiv til IKA Møre og Romsdal. Arkivet skal ordnast og klargjerast til deponering som ein del av ein prosjektavtale kommunen har inngått med oss.
Arnstein Slinning. Fürstbiografien gir ei skildring av korleis det var å vekse opp på slutten av 1800-talet, studentlivet i Tyskland, livet i Ålesund etter bybrannen i 1904 og elles utover 1900-talet. Fotograf: Ottar André Breivik Anderson, SEDAK/IKAMR.
21.02.2019
Jugendstilsenteret & KUBE har i samarbeid med SEDAK/IKAMR fått transkribert og digitalisert sjølvbiografien etter arkitekt Hans Backer Fürst.
Ulstein kommune sine arkivarar på besøk. Fotograf: Ottar André Breivik Anderson.
21.02.2019
20. februar var arkivarar frå Ulstein kommune på fagdag hos IKA Møre og Romsdal.
06.02.2019
I 2019 er følgande veker sett av til mottak av arkiv frå kommunane: 6, 14, 25, 34, 42 og 50.
Tilsette ved IKA. Fotograf: Nils Peder Farstad. SEDAK.
17.12.2018
IKAMR ønsker alle ei god jul og eit godt nytt år!

Sider